Niet willen eten

Mijn konijn wil niet eten

Het is van groot belang dat uw konijn goed eet, niet eten kan een verstoring in de spijsvertering geven, wat snel grote problemen kan geven.

Uw konijn kan bijvoorbeeld minder eten als hij:

  • zijn voeding niet lekker vindt
  • ergens pijn heeft
  • enorme stress heeft

Soms wil uw konijn wel eten, maar kan hij het niet meer. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij haarballen en gebitsproblemen. Als uw konijn nog wel eet maar minder dan normaal of anders eet dan normaal (bijvoorbeeld minder snel), dan kan dat op de langere termijn voor problemen zorgen. Aan de hoeveelheid en de grootte van de keuteltjes kunt u ook zien of een konijn minder eet. Het is verstandig bij uw dierenarts langs te gaan in een vroeg stadium om verdere problemen te voorkomen.

Niet meer eten

Als uw konijn helemaal niet meer eet, dan kan dit binnen een dag leiden tot een levensbedreigende situatie. Zodra de darmen geen voedsel hebben om te verteren, dan gaan bepaalde bacteriën gassen vormen. Door deze gassen worden de darmen langzaamaan uitgerekt. Dit heet een gasbuik, ofwel trommelzucht of tympanie. Door de uitgerekte darmen krijgt uw konijn buikpijn waardoor hij niet meer wil eten, en dat zal de gasbuik weer erger maken. We komen dan in een vicieuze cirkel die moeilijk te doorbreken is. Een konijn met een gasbuik zal steeds slomer worden. Verder ziet hij er opgezwollen uit met vaak een harde pijnlijke buik. Hij zal niets eten en uiteindelijk ook geen keutels meer produceren. Als uw konijn deze verschijnselen vertoont, dan moet u direct een afspraak maken bij uw dierenarts.

Belangrijkste therapie bij niet uit zichzelf eten: dwangvoeding

Uw konijn moet altijd eten binnenkrijgen om zijn darmen op gang te houden. Als hij zelf niet wil of kan eten, dan is het verstandig om zo snel mogelijk te beginnen met dwangvoeren. Hier kunt u zelf dus ook al mee beginnen, zonder verder overleg met een dierenarts. Dwangvoeren gaat het makkelijkst met speciaal konijnen dwangvoer, bijvoorbeeld Critical Care®. Als uw konijn niet binnen 1 dag weer zelf gaat eten, dan moet u bij uw dierenarts langs gaan. Daar zal een verdere behandeling opgestart worden om zo snel mogelijk de vicieuze cirkel van niet eten te doorbreken. Deze behandeling is vooral gericht op het behandelen van de oorzaak en op het stimuleren van de darmen. Als we in een vroeg stadium de behandeling kunnen starten, dan lukt het vaak om het konijn weer aan het eten te krijgen. Bestaat het probleem echter te lang, dan is de darm vaak zodanig aangetast dat de kans groot is dat het konijn het niet overleeft.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.