Gebits informatie-avond

Wist u dat meer dan 75% van de honden en katten rond de 3 jaar al last heeft van gebitsproblemen?
In februari organiseren wij informatie-avonden over het gebit bij zowel honden als katten, waarin onder andere de volgende onderwerpen aan de orde komen:

Hoe herkent u gebitsproblemen?
Wat kunt u doen aan gebitsverzorging?
Wat houdt een gebitsbehandeling in?
Wat gebeurt er als u gebitsproblemen niet tijdig behandelt?

gebitsverzorging

Op donderdag 19 februari bent u welkom op deze informatie avond! Aanvang avond 18.45 uur, we starten om 19.00 uur tot ongeveer 21.00 uur.
 

Heeft u interesse laat het ons weten door een e-mail te sturen met uw gegevens naar info@dierenkliniekkenaupark.nl of telefonisch contact op te nemen op telefoonnummer 023-5310880.

De kosten voor deze avond zijn €15,00.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.