Voerbakagressie voorkomen bij de pup

Voerbakagressie voorkomen bij de pup

Voor de hond is het belangrijk dat hij weet dat hij zijn voerbak niet hoeft te verdedigen. Vervelend is het, zeker als er kinderen in de buurt zijn als hij begint te grommen, of nog erger.

Vroeger ging men er vanuit dat de hond het voer van ons krijgt en wij dus ook het recht zouden hebben om het af te pakken. Sommige mensen pakken dan ook de eerste keer dat de pup bij hen in huis komt de bak af als de pup aan het eten is, in de veronderstelling dat men zo voerbakagressie voorkomt. Het tegendeel is echter het geval.

In de natuur is het zo, dat als een dier eenmaal voer heeft, hij dit mag houden, een ranghogere zal het dan ook nooit afpakken. En probeert een ranghogere het dan zal de ranglagere zijn voer verdedigen. We moeten de pup dus leren dat dit verdedigen niet nodig is. Hij mag houden wat hij heeft en wij pakken het niet af. Een goede manier op voerbakagressie te voorkomen bij de pup is deze leren dat als we bij zijn bak in de buurt komen hij er alleen maar beter van kan worden. We gaan hierbij als volgt te werk.

U gaat op de grond zitten en houdt de voerbak van de pup in uw hand, u doet een beetje voer in de voerbak van de pup en als de pup dit op heeft, doet u weer wat voedsel in de voerbak van de pup. Af en toe doet u er iets extra lekkers bij en laat de pup even aan uw hand ruiken, terwijl dat lekkers er in zit. Dit oefent u bij elke maaltijd.

Doet de pup op een gegeven moment een stapje terug als uw hand er aan komt met voedsel of extra lekkers, dan staat u op met de voerbak in uw handen, doet er wat lekkers in en u geeft meteen de voerbak weer terug. U loopt nu bij de bak weg en komt nadat de pup zijn voer op heeft weer met wat lekkers naar zijn bak, pakt hem op en geeft hem meteen weer terug met weer wat lekkers. Houdt wel in de gaten dat u zich aan het afgepaste voedsel houdt. Sommige mensen oefenen dit wel twintig keer per maaltijd, dat is echt te veel. De pup wordt hier alleen maar kriegel van. Als u het een of twee keer per maaltijd doet, is dat meer als genoeg.

U blijft bovenstaande doen totdat de pup het de normaalste zaak van de wereld vindt dat u af en toe zijn voerbak weghaalt. Hij weet immers dat hij zijn voerbak weer terug krijgt met voer en soms nog wat extra lekkers erbij.

Na verloop van een paar dagen hoeft u bovenstaande niet meer elke keer te doen. Blijf wel af en toe naar de pup gaan als hij aan het eten is en stop er wat lekkers bij, zodat hij leert dat een hand in de buurt van zijn voerbak alleen maar betekent dat hij wat lekkers krijgt.

hond-eten

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.