Bloedoor, oftewel othematoom

Een bloedoor ontstaat wanneer er een bloeding plaatsvindt tussen de verschillende lagen van de oorschelp. Deze oorschelp bestaat uit 2 lagen huid met daartussen een laag kraakbeen. Bij een bloedoor vult deze ruimte zich met bloed, waardoor er een warme, met vocht gevulde holte ontstaat. De gehele oorschelp kan gezwollen zijn, of slechts een klein gedeelte. Een bloedoor kan ontstaan door plotseling erg schudden met de oren of eraan krabben. Hierdoor kan een bloedvaatje 'knappen', waardoor de ruimte zich met bloed vult. Vaak wordt schudden en krabben veroorzaakt door een oorontsteking, of oorpijn. Ook door trauma, zoals vechten met een andere hond kan een bloedvaatje in het oor beschadigd raken.

Symptomen bij een bloedoor

Vaak merken we aan de hond dat hij plotseling veel krabt en schudt. Soms hangt het oor een beetje lager, en het oor voelt dik en warm aan. Ook is het oor pijnlijk bij aanraking.

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk bij een bloedoor
Het is altijd belangrijk de onderliggende oorzaak aan te pakken. Dit begint met een goede oorinspectie. Is er sprake van een oorontsteking, of zit er een vreemd voorwerp zoals een grasaar in het oor? Deze aandoeningen dienen eerst behandeld te worden. In de praktijk worden de eerste en tweede optie het vaakst gekozen, en de operatie veel minder vaak.

Geen behandeling

Er kan gekozen worden voor natuurlijke genezing. Binnen enkele dagen stolt het bloed in het oor, en uiteindelijk wordt dit stolsel grotendeels afgebroken door het lichaam zelf. Nadeel van deze methode is dat er een 'bloemkooloor' kan ontstaan. Dit houdt in dat de oorschelp een beetje verschrompelt als gevolg van het oplossen van het stolsel en de vorming van littekenweefsel. In welke mate een bloemkooloor ontstaat is onder andere afhankelijk van de grootte van het bloedoor. Bij een bloemkooloor komt het oor er vooral minder mooi uit te zien. In sommige gevallen zien we vaker oorpijn en oorontstekingen optreden, ten gevolge van een vernauwing van de gehoorgang.

Leegzuigen van de oorschelp

Een andere optie is het leegzuigen van het bloedoor met een naald. Wanneer het bloedoor nog vers is, is er een risico dat het bloedoor door het beschadigde bloedvat direct weer volloopt met bloed. Daarom wordt soms na het leegzuigen van het bloedoor een kopverband aangelegd. Hierbij leggen we een verband aan zodat het aangetaste oor strak tegen het lichaam aangelegd wordt, in de hoop het oor stil te houden. Helaas accepteren veel honden zo'n kopverband niet goed, waardoor het snel af is. Na aanprikken van het bloedoor is er kans op een infectie, zeker wanneer een oorinfectie aanwezig is. De tot dan toe steriele holte met bloed kan dan geïnfecteerd worden door bacteriën.

Chirurgische behandeling

Nog een andere optie is het chirurgisch legen van het bloedoor. Dit is de meest effectieve en snelste methode. Dit gebeurt onder narcose. Het doel van deze ingreep is het legen van het oor, het behouden van de normale vorm van het oor en voorkomen dat het oor zich opnieuw vult. Aan de binnenzijde van het oor maken we een S-vormige snede. Hierna kunnen we het bloed en littekenweefsel verwijderen. Daarna plaatsen we hechtingen door de 3 lagen heen, zodat er geen ruimte meer is waarin bloed kan ophopen. Na een correct uitgevoerde ingreep herstelt een hond vaak volledig, zeker wanneer ook de onderliggende oorzaak wordt behandeld.

othematoom-bloedoor-hond

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.