Corona virus

Naar aanleiding van de laatste berichten vanuit de politiek zijn wij genoodzaakt een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen.

Om een volle wachtkamer te voorkomen willen wij u verzoeken om maar met 1 persoon naar de praktijk te komen.

Lees aub verder voor de andere maatregelen.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.