Bravecto in de media

Zoals u weet staat de gezondheid en het welzijn van uw huisdier in onze kliniek altijd voorop. In enkele media zijn er verontrustende berichten verschenen over het anti-vlooien en tekenmiddel Bravecto. Wij betreuren het dat deze berichten in de media zijn gekomen omdat ze niet overeenkomen met de meeste actuele wetenschappelijke veiligheidsinformatie over Bravecto.

Onze praktijkervaringen met Bravecto zijn erg positief. Het wordt ervaren als een werkzaam, veilig en makkelijk toe te dienen middel. De bijwerkingen die nu in de media worden beschreven, hebben wij niet waargenomen in onze kliniek. Wij zien geen reden om het advies omtrent Bravecto-gebruik aan te passen. Dit neemt niet weg dat wij vanzelfsprekend mogelijke bijwerkingen goed en grondig onderzoeken en melden bij de overheid of de betreffende fabrikant. Wij rapporteren elke klacht ongeacht of de klacht verband houdt met het gebruik van een diergeneesmiddel. Een klacht betekent dus niet automatisch dat de bijwerking door het product veroorzaakt is. Het is belangrijk dat u zich dat realiseert.

Mocht u een mogelijke bijwerking vermoeden, dan vraag ik u om contact met ons te maken, zodat we samen de symptomen goed en grondig kunnen bespreken.

Wij gebruiken zelf nog steeds Bravecto voor onze dieren, maar we hebben natuurlijk ook goede alternatieven.

Met vriendelijke groet,
Dierenkliniek Kenaupark

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.