Belang vaccineren en gezondheidscontrole hond

Gezondheidscontrole

Om de gezondheidstoestand van uw hond regelmatig te kunnen controleren, wordt uw hond jaarlijks opgeroepen voor de gezondheidscontrole en vaccinaties. Ter preventie van ziektes is het belangrijk dat aandoeningen in een vroeg stadium opgespoord kunnen worden. Vaak zijn er subtiele veranderingen, die u niet altijd als ziekte zult herkennen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid u op deze jaarlijkse controle te wijzen en eventuele afwijkingen op te sporen.

Urineonderzoek

Om zo vroeg mogelijk afwijkingen te kunnen diagnostiseren is het mogelijk om urine te laten controleren. Daarvoor vangt u zelf urine op. De urine kunt u ongeveer 5 minuten voor de aanvang van uw afspraak inleveren bij de assistente. De dierenarts zal de uitslag direct met u bespreken. Het meest betrouwbaar is de ochtend-urine. Het urine onderzoek is gratis mits u de urine zelf op kunt vangen en voor aanvang van de afspraak inlevert bij de balie. Mocht er verder onderzoek nodig zijn, dan zijn die kosten niet inbegrepen.
U kunt de urine opvangen in een bakje of met een soeplepel.

Vragenlijst gezondheid

Tijdens de afspraak zullen we uw hond helemaal nakijken. Om een goed beeld te krijgen van zijn gezondheid vragen we u om een vragenlijst in te vullen. Wij zullen deze samen met u door nemen en bewaren in uw hond zijn/haar dossier. U kunt de onderstaande vragenlijst online invullen en aan ons terug sturen.

* is een verplicht veld

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.

Wij vragen u deze gegevens om u op te kunnen zoeken in ons cliëntdossier. Uw gegevens en de ingevulde vragenlijst worden per e-mail naar ons e-mailadres gestuurd en na een maand verwijderd. De vragenlijst zullen wij opslaan in het patiënten dossier. Uw e-mail adres bewaren we in ons cliëntdossier, we sturen u alleen onze nieuwsbrief als u daar akkoord voor heeft gegeven. Lees hier onze privacy voorwaarden.