Giardia

Wat is Giardia?

Giardia is een eencellige parasiet die zich voornamelijk in het maagdarmsysteem van honden, katten, konijnen en mensen vestigt. Hij heeft lange staarten die flagellen worden genoemd.

giardia

Symptomen

De meeste dieren die besmet zijn met Giardia vertonen geen verschijnselen. Jonge dieren worden na besmetting vaker ziek dan oudere dieren. Dieren die ziek worden, krijgen diarree die gepaard kan gaan met buikpijn. De diarree kan continu of wisselend zijn en is vaak licht van kleur, stinkt en is vettig. Dieren kunnen meer persen op de ontlasting (vooral katten). Soms is er bloed en slijm bij de ontlasting aanwezig. Verder kan uw huisdier gaan braken en/of afvallen ondanks dat ze goed eten. De infectie verdwijnt meestal vanzelf na een aantal weken. In sommige gevallen, meestal bij verminderde weerstand, ontstaat er een chronisch ziektebeeld met diarree en gewichtsverlies.

Besmetting

Dieren die besmet zijn met Giardia, ook de dieren die niet ziek zijn, scheiden de parasiet uit via de ontlasting. De parasiet wordt door andere dieren opgenomen tijdens het eten, drinken, spelen, elkaar wassen etc. Als uw huisdier niet buitenkomt, kunt u de parasiet zelf meebrengen via bijvoorbeeld uw schoenen en op die manier uw huisdier besmetten. Door de hoge besmettelijkheid kunnen dieren zichzelf blijven besmetten door het schoonlikken van het gebied rond de anus.

Uw huisdier kan zich ook besmetten in een omgeving waar ooit dieren zijn geweest met Giardia. De parasiet kan zich, ingekapseld als cyste, langdurig handhaven in een koele en vochtige omgeving.

Na besmetting kan uw huisdier binnen 5 dagen diarree ontwikkelen.

Bij mensen komt de infectie ook voor. Mensen besmetten zich meestal via het drinkwater en de etenswaren die daarin gewassen worden, het is een vrij bekende infectie om op te lopen in warme landen zoals Egypte. Het risico op overdracht van hond en kat naar de mens is erg klein. De specifieke Giardia-soorten van dieren worden zelden bij de mens aangetroffen. Humane soorten kunnen wel circuleren in honden en katten populaties. De mens kan daarom de bron zijn voor hond en kat, die dan weer een zoönotisch (mensen besmetten via het huisdier) risico vormen. Hoewel het zoönotische risico klein is, wordt geadviseerd de huisarts te raadplegen als de eigenaar van besmette dieren vergelijkbare symptomen vertoont.

Diagnose

Besmette dieren scheiden niet iedere dag de parasiet uit. Hierdoor is het vrij lastig om de besmetting te bevestigen. Door middel van testen kan de aanwezigheid van Giardia aangetoond worden. Soms is het lastig om de parasiet aan te tonen. De sensitiviteit (gevoeligheid) van Giardia-testen is namelijk niet 100%. Als de gevoeligheid van de test rond de 75% ligt, dan betekent dat dat 75% van de dieren met Giardia een positieve test vertoont en 25% een negatieve test. Ook bewijst een negatieve test niet altijd dat een dier de parasiet niet bij zich draagt.

Therapie

Alle dieren bij wie de parasiet is aangetoond, of die in contact zijn geweest met een besmet dier, dienen te worden behandeld. Dus ook dieren die niet ziek zijn in een huishouden moeten worden behandeld. Zo houden we de infectiedruk laag. De behandeling bestaat uit fenbendazol 1 maal daags 50 mg/kg gedurende 6 dagen. Een 3 daagse behandeling overeenkomstig de registratie, is meestal onvoldoende. Een langere behandelingsduur wordt daarom off label gegeven. Metronidazol 25 mg/kg 2 maal daags gedurende 5 dagen kan in ernstige of recidiverende gevallen voorgeschreven worden (alleen of in combinatie met fenbendazol en uitsluitend op voorschrift van een dierenarts). Neurologische bijwerkingen door metronidazol kunnen optreden, vooral bij kleine katten en kittens. Deze middelen doden waarschijnlijk niet 100% van de aanwezige parasieten.

Desinfectie

Naast de behandeling van de dieren dient u uw huis zo goed mogelijk schoon te maken met chloor (supermarkt) of quaternaire ammoniumverbindingen. CIF professional desinfecterende keukenreiniger (internet, lees gebruiksaanwijzing) is een middel dat quaternaire ammoniumverbindingen bevat. De stoffen werken alleen in een schone omgeving. Een ruimte moet dus, voor het ontsmetten met chloor of quaternaire ammoniumverbindingen, eerst worden schoongemaakt met water en zeep, goed worden nagespoeld en worden gedroogd.
Deze stoffen hebben tijd nodig om hun werk te doen. Als de gebruiksaanwijzing geen tijd aangeeft, houdt dan minimaal 5 minuten inwerktijd aan.
UV licht doodt de parasiet. Op een schaduwplek komt dit licht echter niet. In de praktijk is dit dus niet geschikt om een kennel of cattery te ontsmetten.
Wij adviseren om bij diarree uw huisdieren goed te wassen (met chloorhexidine shampoo of eventueel een normale dieren-shampoo), met name de achterhand waar eventueel ontlasting aan kan blijven hangen en de pootjes. Giardia cysten kunnen namelijk in de vacht van uw huisdier blijven zitten en zo tot herinfectie na een behandeling leiden. Het wassen is vooral belangrijk op dag 3 en 6 van de fenbendazol kuur. Na het wassen raden wij aan om het dier in een schone omgeving te plaatsen.

Ligkussens moeten gewassen worden bij minimaal 60°C. Ook de wasdroger kan bijdragen aan het ontsmetten. Als de wasdroger geen mogelijkheid is, raden wij u aan om stoffen materialen na het wassen in de felle zon te laten drogen.

Voeding

Een licht verteerbaar dieet wordt aanbevolen (bijvoorbeeld Gastro intestinal van Royal canin).

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.