Giardia

Wat is Giardia?

Giardia is een eencellige parasiet die zich voornamelijk in het maagdarmsysteem van honden, katten, konijnen en mensen vestigt. Hij heeft lange staarten die flagellen worden genoemd.

giardia

Symptomen

De meeste dieren die besmet zijn met Giardia vertonen geen verschijnselen. Jonge dieren worden na besmetting vaker ziek dan oudere dieren. Dieren die ziek worden, krijgen diarree die gepaard kan gaan met buikpijn. De diarree kan continu of wisselend zijn en is vaak licht van kleur. Soms is er bloed en slijm bij de ontlasting aanwezig. Verder kan uw huisdier gaan braken en of afvallen ondanks dat ze goed eten. De infectie verdwijnt meestal vanzelf na een aantal weken. In sommige gevallen, meestal bij verminderde weerstand, ontstaat er een chronisch ziektebeeld met diarree en gewichtsverlies.

Besmetting

Dieren die besmet zijn met Giardia, ook de dieren die niet ziek zijn, scheiden de parasiet uit via de ontlasting. De parasiet wordt door andere dieren opgenomen tijdens het eten, drinken, spelen, elkaar wassen etcetera. Door de hoge besmettelijkheid kunnen dieren zichzelf blijven besmetten door het schoonlikken van het gebied rond de anus.
Na besmetting kan uw huisdier binnen 5 dagen diarree ontwikkelen. Uw huisdier kan zich ook besmetten in een omgeving waar ooit dieren zijn geweest met Giardia. De parasiet kan zich, ingekapseld als cyste, langdurig handhaven in een koele en vochtige omgeving.
Bij mensen komt de infectie ook voor. Mensen besmetten zich meestal via het drinkwater en de etenswaren die daarin gewassen worden, het is een vrij bekende infectie om op te lopen in warme landen zoals Egypte. Het is nog steeds onduidelijk of de parasiet van de mens gelijk is aan de parasiet van de hond en de kat. Zorg dus voor goede hygiëne als uw huisdier Giardia heeft.

Diagnose

Besmette dieren scheiden niet iedere dag de parasiet uit. Hierdoor is het vrij lastig om de besmetting te bevestigen. Door middel van testen kan de aanwezigheid van Giardia aangetoond worden. Soms is het lastig om de parasiet aan te tonen. De sensitiviteit (gevoeligheid) van Giardia-testen is namelijk niet 100%. Als de gevoeligheid van de test rond de 75% ligt, dan betekent dat dat 75% van de dieren met Giardia een positieve test vertoont en 25% een negatieve test. Ook bewijst een negatieve test niet altijd dat een dier de parasiet niet bij zich draagt.

Therapie

Alle dieren bij wie de parasiet is aangetoond, of die in contact zijn geweest met een besmet dier, dienen te worden behandeld. Dus ook dieren die niet ziek zijn in een huishouden moeten worden behandeld. Zo houden we de infectiedruk laag. De behandeling bestaat uit fenbendazol 1 maal daags 50 mg/kg gedurende 3 dagen en/of metronidazol 25 mg/kg 2 maal daags gedurende 7 dagen. Deze middelen doden waarschijnlijk niet 100% van de aanwezige parasieten. Het advies is dan ook deze behandeling na 2 weken te herhalen, aangezien we vrij vaak een terugkerende infectie zien. Bij twijfel of de infectie helemaal weg is, is het verstandig het ontlastingsonderzoek van 3 dagen ontlasting te herhalen. Als een dier 17 tot 24 dagen na behandeling 2x negatief getest is op Giardia, kan hij samengevoegd worden met andere, Giardia-negatieve, dieren.

Desinfectie

Naast de behandeling van de dieren dient u uw huis zo goed mogelijk schoon te maken met chloor of quaternaire ammoniumverbindingen. Deze laatste worden met name verkocht als algenbestrijders voor buitengebruik. CIF professional desinfecterende keukenreiniger is een middel dat quaternaire ammoniumverbindingen bevat. Wij adviseren om bij diarree uw huisdieren goed (proberen) te wassen (met een normale dieren-shampoo), met name de achterhand waar eventueel ontlasting aan kan blijven hangen en de pootjes. Giardia cysten kunnen namelijk in de vacht van uw huisdier blijven zitten en zo tot herinfectie na een behandeling leiden. Het wassen is ook belangrijk op de laatste dag van de behandeling. Na de behandeling kunt u uw dier het beste overbrengen naar een schone ruimte. Een schone ruimte is een gereinigde droge warme omgeving die minimaal een week niet door een besmet persoon/dier betreden is.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.