Achter uw hond aan lopen

Heel vaak wordt aan mensen het advies gegeven om, wanneer een hond niet wil komen, nooit achter de hond aan te lopen. “Hij is toch sneller en zal er alleen maar een spelletje van maken dat hij meestal zal winnen. En dat kan toch nooit de bedoeling zijn.” Soms maakt men het nog erger en haalt men aan dat een “dominante nooit achter een ranglager dier zal lopen”.
Het is jammer dat aan hondeneigenaars dit advies gegeven wordt. Wie zegt namelijk dat de hond er een spelletje van maakt? Dat hangt er helemaal van af hoe je het aanpakt. Soms is het verstandiger om in het begin juist wel naar de hond toe te lopen. Meestal levert dit als resultaat op dat de hond er juist geen spelletje van maakt. Dit doet hij omdat hij weet dat hij een goede kans heeft er beter van te worden als het baasje eraan komt.

Hoe gaan we dit in de praktijk aanleren?

U laat uw hond los in de tuin of op een omheind veld waarop allerlei interessante spulletjes liggen. Een bal, een trektouw, een piepbeestje en nog veel meer. De meeste honden, maar ook de al wat oudere honden, gaan graag op onderzoek uit. Op het moment dat uw hond geïnteresseerd met zijn omgeving bezig is gaat u, zonder iets te zeggen, naar uw hond toe. Als uw hond wegloopt, stapt u er rustig achter aan, (zeg nog steeds niets en ga ook niet harder lopen). Net zolang tot u uw hond bereikt heeft. Op dat moment doet u niets anders dan uw hond een snoepje geven.

Opkijken bevestigen

Als u dit een aantal keer heeft gedaan, zult u zien dat uw hond dit patroon begint te herkennen. Uw hond gaat zelfs al anticiperen. Als u in de buurt komt zult u zien dat uw hond sneller stopt met zijn overige activiteiten en gaat opkijken, zodra uw hond opkijkt, beloont u meteen. Sommige honden zullen hierna verder anticiperen en kijken al op zodra u wat verder weg bent en hun richting op begint te lopen. Praat rustig met uw hond terwijl u naar uw hond toeloopt, zodra u bij hem bent, geeft u weer wat lekkers. Nu gaan we verder trainen.

Komen

Dit is het moment waarop we het komen gaan oefenen. U gaat nu onmiddellijk stil staan op het moment dat uw hond opkijkt. Als hij zijn snoepje wil, dan moet hij het maar komen halen. In het begin is dit misschien op een afstand van een paar passen van uw hond. Dat geeft niets. Als dit goed gaat mag u, als de hond de beweging inzet om te komen, het commando “hier” gaan geven. Niet eerder, want als de hond nu niet komt, zegt dat commando nog helemaal niets. U moet dus wachten op het inzetten van de beweging.

Initiatief overpakken

Op dit moment kan uw hond dus komen en dat is wat we willen. Met andere woorden, u bent interessant genoeg om naar toe te komen. Maar wel als uw hond besluit om op te kijken. We moeten dus verder.
Stel dat uw hond iedere keer opkijkt op een afstand van drie meter. Dit patroon moeten we eerst zien te ontdekken. Dan gaat u nu op vier meter afstand de naam noemen. Kijkt de hond op, dan volgt het commando “hier” en mag hij zijn lekkers komen halen. En dit breiden we verder uit. Natuurlijk kan het zijn dat de hond ervoor kiest om verder te snuffelen. Op dat moment heeft hij kunnen kiezen uit twee leuke dingen: u, met wat lekkers en de grond met al zijn lekkere luchtjes. Is de grond belangrijker, dan loopt u gewoon weg en kijkt u of u iets kan vinden dat u weer belangrijker maakt dan die grond. Dit is in bijna alle gevallen te vinden, soms is dit een geluidje, een speeltje of een enthousiaste begroeting. En soms moet u alleen maar de oefening doen als uw hond wat honger heeft. Dit oefent u een aantal keer, waarbij u er op let dat u steeds, als uw hond het snoepje heeft aangenomen hem verder laat doorgaan met waar hij mee bezig was, u stapt weg.

Bijkomende voordelen

Uw hond leert op deze manier verschillende dingen. Iets wat zeker is, is dat het komen bij u plezierig is. Een ander ding is dat als u eraan komt, je er geen spelletje van moet maken, want dan krijg je geen lekkers. Een derde aspect, maar dat is meer een veronderstelling, is dat uw hond leert dat als hij geroepen wordt, of dat als u eraan komt, de pret niet altijd over is. Hij mag doorgaan met waar hij mee bezig is. Het is niet voorbij, hij hoeft niet direct aan de lijn en hij hoeft niet direct mee naar huis. Als uw hond dat vertrouwen in u heeft, komen ze graag nog vlug een beloning halen als ze er van u de kans toe krijgen.

Het is niet altijd zo zwart-wit dat honden altijd een spelletje winnen als het baasje achter ze aanloopt. Het gaat erom wat u ze leert en dat heeft uzelf in de hand.

achter-hond-aanlopen

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.