Wijziging telefonisch spreekuur

Vanaf 1 mei is het telefonisch spreekuur van de dierenartsen van 13.00 tot 13.30 uur. Zie hier het rooster van de dierenartsen.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.