Kind + hond = dreamteam

Honden en kinderen hebben vaak een bijzondere band. Maar zoals in elke vriendschap zijn er ook wel een strubbelingen. Met deze tips los je problemen op.

Voor kinderen heeft het veel voordelen om samen met een hond op te groeien. Ze hebben een trouwe vriend aan hun zijde en leren sociale vaardigheden zoals verantwoordelijkheidsgevoel en rekening houden met een ander. Hun gezondheid profiteert er eveneens van: Volgens verschillende studies neemt het allergierisico af wanneer er een hond bij het gezin hoort. Om het samenleven zo soepel mogelijk te laten verlopen, moet je wel rekening houden met enkele zaken.

Hondentaal leren

Alle gezinsleden moeten weten wat de hond zegt wanneer hij gromt of blaft. Wat betekent opgewonden hijgen? Hoe toont het dier aan dat hij even met rust gelaten wil worden? Op de hondenschool leren zowel volwassenen als kinderen het gedrag van hun viervoeter kennen en weten ze wat hun dier hen probeert duidelijk te maken.

Regels opstellen

Het is de taak van de ouders om regels op te stellen voor alle twee- en viervoetige gezinsleden en deze na te leven. Kinderen mogen bijvoorbeeld nooit op de hond zitten of hem storen als hij slaapt. En de hond moet leren dat snauwen of bijten absoluut taboe is.

Nieuwsgierige kleintjes

Op ‘kruipleeftijd’ zien baby’s de hond als een grote, spannende teddybeer. Er kan wel eens een vinger in het oog of in de bek van het dier belanden. Laat je hond daarom nooit alleen met kleine kinderen. Als je merkt dat je viervoeter gestresst raakt door de grijpende handjes van het kind, neem je baby dan op de arm of zet hem weg van de hond. Mopperen of zelfs straffen is uit den boze, omdat noch het kind noch de hond iets fout heeft gedaan.

Het ligt voor de hand…

Pas vanaf ongeveer de kleuterschool begrijpen kinderen door geduldige uitleg waar ze in de omgang met hun hond op moeten letten. Desondanks moet je er nooit van uitgaan dat je kind alle regels op elk moment zelfstandig kan toepassen. Daarom geldt ook hier: laat kind en hond nooit alleen zonder toezicht.

Schoolkinderen leren snel

Met zo’n acht jaar zijn kinderen oud genoeg om het gedrag van hun hond werkelijk te begrijpen. Dan kunnen ze stap voor stap leren wat het inhoudt om te zorgen voor een levend wezen, en bijvoorbeeld ook mee te gaan naar de dierenarts. De verantwoording voor het regelmatig uitlaten en de dagelijkse voertijden blijft echter bij de volwassenen liggen. We geven u zes gouden regels voor de juiste omgang met honden.

Baby op komst

Je hebt een hond en je bent zwanger? Dan wacht je een groot avontuur, dat je met de juiste voorbereiding makkelijk meester zal worden. Laat het dier al tijdens de zwangerschap wennen aan alle toekomstige veranderingen. Varieer meer met de wandel- en voertijden en maak de kinderkamer een ‘no go zone’ voor de hond. Dan zal hij er ook niet zomaar binnen lopen als je baby eenmaal geboren is.

6 regels voor jonge hondenexperts

1. Rust a.u.b.! honden moeten de gelegenheid krijgen om ongestoord te eten. Als ze het gevoel hebben dat iemand aan hun eten wil zitten, kunnen ze reageren met grommen en bijten.
2. Wees voorzichtig! Elke hond is anders. Kinderen moeten leren dat er zowel vriendelijke als bange viervoeters zijn. Daarom moet je elke hond bedachtzaam benaderen.
3. Speel oplettend! Als kind en hond samen spelen, mag het er nooit te ruw aan toe gaan. Uit overmoed zou de hond ergens zijn tanden in kunnen zetten.
4. Vermijd oogcontact! Honden voelen het als een bedreiging als ze recht worden aangekeken. Kijk daarom liever naar hun snuit of hun oren.
5. Grenzen respecteren! Aan de staart vastpakken vinden honden niet leuk. Kinderen moeten er ook op letten nooit op de staart te gaan staan.
6. Lief zijn! De hond pesten of laten schrikken mag absoluut niet. Los van het feit dat het gewoon gemeen is, kan het leiden tot happen en snauwen.

Bron: Hart voor Dieren september 2018

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.