Blaasgruis bij konijnen

Konijnen hebben een bijzondere kalk huishouding. De hoeveelheid calcium (=kalk) die ze binnen krijgen via de voeding is direct bepalend voor de hoeveelheid calcium in het bloed. Bij andere dieren wordt calcium niet opgenomen als het teveel wordt aangeboden in de voeding, dit is bij konijnen (en cavia’s) niet zo. Als er teveel calcium in de voeding zit, dan komt er teveel calcium in het bloed. Dit overschot calcium wordt dan via de urine uitgescheiden. Dit veroorzaakt het ontstaan van calciumkristallen, ofwel blaasgruis of sludge. Soms klontert het blaasgruis dusdanig samen dat er een blaassteen ontstaat.

Troebele urine

De kristallen moeten uitgeplast worden en dit kan pijn bij het plassen, bloed bij de urine en incontinentie veroorzaken. Troebele urine wil niet zeggen dat er veel blaasgruis aanwezig is, konijnenurine behoort namelijk troebel te zijn. Het vinden van een witte neerslag na het opdrogen van de urine kan wel een teken van blaasgruis zijn. Blaasgruis, sludge en stenen zijn via urine onderzoek en via een röntgenfoto te zien.

Minder calcium geven

Bij een kleine hoeveelheid blaasgruis wordt geadviseerd minder calcium in het voer te geven, dus het aanbod beperken. Zeer belangrijk is om geen alfalfa hooi meer te geven, dat is een grote bron van calcium. Verder moet uw konijn gestimuleerd worden om meer te drinken, dan kan hij meer plassen waardoor het blaasgruis sneller uitgeplast wordt. Door vochtrijke voeding (groenvoer) te geven wordt het drinken ook indirect bevorderd.

Medicijnen of operatie

Als er sprake is van veel blaasgruis en sludge, dan wordt soms een diureticum in tabletvorm ingezet. Dat is een medicijn dat meer drinken en meer plassen veroorzaakt. Zo zal actief meer urine en dus meer blaasgruis uitgeplast worden. Bij blaasstenen moet operatief ingegrepen worden. Hierna moet verder gegaan worden met een calciumarme voeding.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.