Advies en informatie

Wij staan u graag te woord voor advies en informatie. U kunt ons op werkdagen telefonisch bereiken van 8.15 tot 17.00 uur of langs komen aan de balie. 

Uw vragen worden beantwoord door afgestudeerde paraveterinaire assistentes. Zo nodig zullen zij u op een later tijdstip terug bellen of u doorverwijzen naar het telefonisch spreekuur van de dierenartsen.

U kunt ook altijd een e-mail sturen. Houd u er rekening mee dat wij niet altijd in de gelegenheid zijn om uw e-mail dezelfde dag nog te beantwoorden.

 

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.