Het woord is aan

Ze kunnen tellen, werktuigen gebruiken en ze zijn zich zelfs bewust van hun eigen intelligentie: deze tien dieren zijn echt slim!

1. Wasbeer

Ze zijn uitgesproken nieuwsgierig, onderzoeken alles met hun pootjes en kunnen zelfs sloten openen, zoals wetenschappelijke tests bewijzen. Wasberen zijn erg intelligent en gebruiken voorwerpen, bijvoorbeeld stenen, als werktuigen. Ze hebben een goed stel hersens en een uitstekend geheugen. Als ze eenmaal een oplossing voor een lastige situatie hebben gevonden, dan onthouden ze dit zo’n drie jaar.

2. Ratten

Metacognitie is een gave van ratten: de dieren zijn zich bewust van hun eigen kennis en kunnen deze inschatten. Bovendien beschikken de knagers over een vorm van sociale intelligentie. Ze kunnen rouwen en volgens de laatste onderzoeken  zelfs pijn in het gezicht van soortgenootjes herkennen.

3. Grijze roodstaartpapegaai

De in Afrika levende grijze roodstaartpapegaai heeft het verstand van een vijf jaar oud kind. De vogel beheerst het proces van eliminatie, iets dat voorheen alleen bij mensen en mensapen kon worden aangetoond: Als slechts één van de twee doosjes voer bevat, hieven ze alleen maar te weten welk doosje leeg is.

4. Olifant

Onderzoekers hebben ontdekt dat olifanten mensen kunnen onderscheiden. Zien ze de Masai, die vroeger jacht op hen maakten, dan slaan ze op de vlucht. Bij de voor hen gevaarlijke Kamba reageren de dieren gelaten.

5. Octopus

Deze zeebewoners zijn alles behalve simpel. Het zijn echte knappe koppen, die speelgedrag vertonen en leren van hun observaties. Octopussen zijn zelfs in staat een schroefdop van een pot te draaien om bij voedsel te geraken. En daar hebben ze niet eens een voorbeeld voor nodig!

6. Varken

Net als olifanten, dolfijnen en primaten herkennen varkens zichzelf in de spiegel. Ze hebben echter nog meer in petto. Voor een studie plaatsten onderzoekers een afgedekte bak met voer zo dat deze alleen te zien was in de spiegel. De dieren hadden het trucje al snel door en in minder dan een halve minuut wendden ze zich af van de spiegel om rechtstreeks naar het verstopte lekkers te lopen.

7. Duiven

Hoewel hun hersens zo klein zijn als het puntje van onze wijsvinger, zijn duiven erg slim. Ze kunnen tellen, letters herkennen en ze kunnen leren om bij weefselmonsters kanker te onderscheiden van goedaardige tumoren. Recente studies tonnen aan dat de vogels zelfs woorden kunnen lezen.

8. Bijen

Zij beschikken over ‘zwermintelligentie.’ Een enkele heeft geen uitgesproken verstand. Maar in een zwerm leven wel 50.000 van deze insecten. Ze maken allemaal gezamenlijk beslissingen, ze ‘bespreken’ meningsverschillen en vinden zo de beste oplossing voor de hele zwerm.

9. Bultrugwalvis

Er steekt een geheim achter het gezang van de bultrugwalvis. Zijn liefdesliedjes bevatten grammatica! De dieren combineren tonen met zinnen, die uiteindelijk resulteren in verzen en melodieën.

10. Orang-oetan

De mensapen zetten werktuigen in om hun leven makkelijker te maken. Met houten stokken graven of vechten ze of krabben ze zichzelf ermee. Uitgezette orang-oetans implementeren menselijk gedrag dat zij in de opvang hebben opgepikt in de natuur, zo heeft men kunnen observeren.

Bron: Hart voor dieren

wasbeer