Operatie infoblad

Uw dier brengen

U kunt uw dier op de afgesproken dag en tijdstip brengen bij de assistente aan de balie. U hoeft dus niet in de wachtkamer te wachten. U hoort dan meteen wanneer u uw huisdier weer kunt ophalen.

Nuchter

Uw huisdier moet op de dag van de sedatie/narcose nuchter zijn. Dat betekent dat hij niet meer mag eten vanaf 18.00 uur de avond ervoor. Water drinken mag wel.
Het is verstandig om katten niet buiten te laten de avond voor de operatie, anders kunnen ze buiten nog eten en kunnen ze zoek zijn op de ochtend van de afspraak. Het is prettig als honden dezelfde ochtend nog geplast en gepoept hebben.
Op de ochtend van de operatie hoeft u eventuele medicijnen niet te geven, tenzij wij dat anders hebben aangegeven.

Vragenlijst

Net zoals bij mensen houdt een narcose bij dieren een zeker risico in. Voor de narcose onderzoeken wij uw huisdier lichamelijk om eventuele risico's te achterhalen.
Wij verzoeken u de vragenlijst in te vullen. Hierdoor krijgen wij een betere indruk over de algehele gezondheid van uw huisdier. Als meer dan twee antwoorden afwijkend zijn, dan adviseren wij om ook een bloedscreening te laten doen (zie hieronder).
Geef het ook aan als u wilt dat we tijdens de sedatie nog andere ingrepen uitvoeren, zoals nagels knippen en tandsteen verwijderen. Dat is meestal geen probleem. Niet alle ingrepen kunnen direct uitgevoerd worden, het is bijvoorbeeld niet altijd mogelijk om samen met een andere ingreep bulten of kiezen te verwijderen. 

U kunt de vragenlijst online invullen of u geeft hem de ochtend van de operatie aan de balie af.

Bloedscreening

Om een betere indruk over verscheidene lichaamsfuncties zoals, lever, nieren en beenmerg van uw huisdier te krijgen kunnen we een bloedscreening doen. We controleren daarbij ook het bloedsuiker, totaal eiwit en het rode en witte bloedbeeld. Dit laatste geeft ons informatie over bloedarmoede, ontstekingen en de bloedplaatjes. De bloedplaatjes hebben een functie in de bloedstolling. Met deze informatie kunnen we de narcose nog verder aanpassen om de kans op complicaties te verkleinen. We kunnen bijvoorbeeld het infuusbeleid aanpassen, andere middelen voor sedatie en narcose geven en andere medicatie na de behandeling meegeven.
Wij adviseren om bij de volgende situatie een bloedscreening te doen:

  • Bij 2 of meer afwijkende antwoorden op de vragenlijst.
    Afwijkend wil zeggen niet het bovenste antwoord, met uitzondering van de vraag over een eerdere narcose.
  • Bij grote hondenrassen ouder dan 5 jaar.
  • Bij kleine hondenrassen ouder dan 7 jaar.
  • Bij katten ouder dan 9 jaar. 

Hoe werkt de bloedscreening?

De bloedscreening wordt op de ochtend van de operatie uitgevoerd. Bij sterk afwijkende waarden of afwijkingen in het lichamelijk onderzoek nemen wij altijd eerst contact met u op, zeker als wij denken dat deze afwijkende waardes een verhoogd anesthesierisico met zich meebrengen. Bij licht afwijkende waardes zullen we een beter passende narcose toepassen en geven we na de ingreep een advies over de behandeling van deze afwijkende bloedwaardes. Ook bij gezonde dieren zonder klachten is een bloedscreening goed om te doen, dan kunnen we de bloeduitslag gebruiken als referentie voor de toekomst en ook beginnende problemen snel opsporen. Tegenwoordig hebben we de mogelijkheid SDMA in te zetten, waardoor we vroegtijdiger nierproblemen kunnen opsporen.

De kosten van de bloedscreening bedragen €115.15. Op de vragenlijst kunt u onderaan aankruisen of u een bloedscreening bij uw huisdier wilt laten uitvoeren.

teckel-kitten

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.