Paracetamol giftig

Paracetamol giftig voor katten!

Paracetamol is een veelgebruikte pijnstiller bij mensen. Het is bij mensen een veilig middel, maar kan bij dieren tot vergiftiging leiden. Paracetamol is vooral giftig voor katten. Het kan bij katten leiden tot ernstige bloedarmoede en leverfalen. Het binnenkrijgen van 1 tablet paracetamol (500 mg) is al dodelijk voor een kat.

Wat zijn de verschijnselen?

De eerste verschijnselen worden meestal al binnen 4 uur waargenomen. De meest voorkomende verschijnselen zijn: snelle ademhaling en benauwdheid, sloomheid, depressie, braken, niet willen eten, zwellingen van hoofd en poten. Na 2 tot 7 dagen kunnen er problemen optreden door leverschade en in sommige gevallen nierschade. Over het algemeen sterven de dieren 2 tot 6 dagen na het binnenkrijgen van de paracetamol.

Wanneer moet er ingegrepen worden als uw dier paracetamol binnen heeft gekregen?

Bij katten moet altijd ingegrepen worden aangezien de opname van 1 tablet eigenlijk altijd al dodelijk kan zijn als er geen behandeling ingesteld wordt.

Wat is de behandeling?

Als het minder dan 2 uur geleden is dat uw dier paracetamol binnen gekregen heeft is het belangrijk om het dier te laten braken of de maag te laten spoelen. Neem direct contact op met de praktijk zodat een braakmiddel toegediend kan worden. Als het al langer dan 2 uur geleden is of als uw kat al vergiftigingsverschijnselen heeft is het verstandig om direct contact met ons op te nemen.

Paracetamol-giftig-voor-kat

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.