Dracht

Voor veel eigenaren is een nestje met de hond krijgen iets wat ze graag een keer willen meemaken. Naast veel plezier en energie is ook kennis nodig om deze bijzondere gebeurtenis goed te kunnen begeleiden. Deze folder zal u een beetje op weg helpen, maar het is ook zeker noodzakelijk dat u extra informatie gaat opzoeken (boeken, tijdschriften) om u zo goed mogelijk voor te bereiden.
Vroeger dacht men dat het beter zou zijn voor de hond als zij een nestje kreeg. Dit blijkt zeker niet waar te zijn, het maakt absoluut geen verschil voor de toekomstige groei of ontwikkeling of uw hond wel of niet een nestje krijgt. Dit is dus niet een goede reden om aan een nestje te beginnen.

Vruchtbaarheid

Uw teef zal vruchtbaar zijn zodra ze loops wordt. De loopsheid kan beginnen op 6 maanden leeftijd, bij grotere honden zien we het vaak op latere leeftijd. Een teef wordt 1 tot 2 maal per jaar loops, dus niet zoals bij de mens elke maand.
Tijdens de loopsheid kan ze bloed gaan vloeien uit de vulva. De vulva zal gezwollen en rood zijn. Reuen zullen meer geïnteresseerd zijn en achter haar aan lopen, vaak proberen ze haar ook te dekken. Ze kan slechter gaan eten en kleinere plasjes gaan doen. Dit zijn symptomen die voor kunnen komen, maar sommige honden hebben een stille loopsheid, waar u dus niets van zal merken. Dit maakt het een stuk lastiger om te bepalen wanneer het beste dek-moment is.

De dekking

Soms is het duidelijk wanneer uw teef gedekt is (gewenst of ongewenst), bijvoorbeeld als de dekking gepland is of als u het heeft zien gebeuren. Het kan echter ook zo zijn dat u uw teef tijdens de loopse periode tijdelijk even kwijt bent geweest. Tijdens een succesvolle dekking komen teef en reu tijdelijk aan elkaar vast te zitten, waarbij de reu de penis niet uit de teef kan verwijderen. Ze zitten dan echt aan elkaar vast en dit duurt meestal meerdere minuten. Dus als uw hond 1 minuut weg is geweest, dan is het zeer onwaarschijnlijk dat er een succesvolle dekking geweest is.
En als uw teef wel succesvol gedekt is, dan wilt dat nog niet zeggen dat ze inderdaad drachtig wordt. Een teef kan alleen drachtig worden als ze op het juiste tijdstip in haar loopsheid gedekt wordt.
Eenmaal drachtig betekent helaas ook niet altijd dat levende pups geboren zullen worden. Een dracht kan door vele oorzaken op elk moment worden afgebroken. Een dracht die voor dag 34 wordt afgebroken, gaat zonder een abortus. De foetussen worden door het lichaam opgenomen, dit kan dus gebeuren zonder dat u er iets van merkt.

Diagnostiek van dracht

Wij kunnen tussen dag 26 en 30 en na dag 45 na dekking voelen of er vruchtkamers aanwezig zijn in de buik van de teef. Dit zijn harde bollen met vruchtwater waarin een groeiende puppy drijft. Het is niet altijd goed mogelijk om de vruchten te voelen, zeker als er veel ontlasting of een volle blaas in de buik aanwezig zijn.
Door middel van een echo kan de dracht eerder aangetoond worden, vanaf 23 dagen.
Na dag 42 kan een röntgenfoto gemaakt worden, hierop kan dan ook de hoeveelheid pups geteld worden. Het skelet van de pup is dan dusdanig ontwikkeld, dat het zichtbaar is op een röntgenfoto. Het is soms lastig om pups te tellen op een foto. Er kunnen namelijk 2 puppy's over elkaar liggen, waardoor er maar 1 zichtbaar is. Maar het geeft in ieder geval een goede indicatie, zodat u tijdens de bevalling een idee heeft hoever uw hond is.
De betrouwbaarheid van een drachtigheidsonderzoek is met echografie 94%, met buikpalpatie 88% en met een röntgenfoto 100%.
Zowel een echo als een röntgenfoto kunnen bij ons op de kliniek gemaakt worden.
Bovenstaand aantal dagen kan natuurlijk alleen toegepast worden als de datum van dekking bekend is, anders moet er gegokt worden wanneer en hoelang nog.

Schijndracht

Uw hond kan ook schijndrachtig worden. Dit betekent dat ze niet drachtig is maar dat wel zelf denkt. Deze situatie kan na een dekking, maar kan ook zonder dekking voorkomen. Ongeveer 8 tot 9 weken na de loopsheid kunnen haar melkklierpakketten gezwollen raken, er kan zelfs melk uitkomen. Verder kan ze met knuffels gaan sjouwen alsof het haar pups zijn. Haar gedrag kan ook veranderen, ze kan nest- en graafgedrag gaan vertonen en ook agressief worden. Vaak is het noodzakelijk om de schijndracht te beëindigen met medicatie.

Lengte van dracht

Vanaf het moment dat de teef gedekt is tot aan de geboorte zit gemiddeld 63 dagen. Maar de pups kunnen al geboren worden vanaf dag 59 tot dag 67 na dekking. Bij de hond geldt: hoe meer pups, des te korter de dracht. En des te groter de pups (is bijvoorbeeld afhankelijk van het ras), des te minder pups. Grotere hondenrassen hebben vaak grotere nesten.
Als de dracht minder dan 59 dagen of meer dan 67 dagen duurt, dan moet u contact met ons opnemen. Het kan problemen opleveren als de pups te vroeg geboren worden, omdat ze onvoldoende uitgegroeid zijn. Als de dracht te lang duurt, kunnen zowel de teef als de pups het moeilijk krijgen tijdens de bevalling.

Voeding tijdens de dracht

Als een teef een uitgebalanceerd voeding krijgt, zoals een compleet hondenvoer, hoeft ze de eerste vijf weken na de dekking niet extra gevoerd te worden. Na dag 35 heeft ze per week 10 tot 15% meer voer nodig tot aan de bevalling, rond dag 63. Dit betekent dat ze dan 50 tot 60% meer voer krijgt dan normaal. De pups groeien namelijk in de laatste helft van de dracht het meest.
Het kan voorkomen dat een teef de laatste anderhalve week voor de bevalling minder wil eten. Ze heeft het voer dan juist nodig. De puppy's nemen veel plaats in, waardoor er minder ruimte overblijft voor een volle maag. Geef haar daarom meerdere kleine porties per dag van een smakelijk, energierijk voer. We kunnen hiervoor een speciaal dieet voorschrijven.

Ontworming tijdens de dracht

Tijdens de dracht worden slapende spoelworm larven in het lichaam van de teef geactiveerd. Dit gebeurt bij bijna elke teef, hoe goed u ze ook ontwormd heeft. De slapende spoelworm larven zijn namelijk niet gevoelig voor ontworming. Deze geactiveerde spoelwormen worden wel overgebracht op de pups. Het heeft geen zin om tijdens de dracht de teef te ontwormen, hierdoor worden de larven niet gedood. Het is wel van groot belang de pups en de moeder goed te ontwormen na de bevalling. Dit moet dan op week 2, 4, 6, 8 en vervolgens maandelijks gebeuren tot ze een half jaar oud zijn.

De werpkist

De teef moet enkele weken voor de bevalling wennen aan een plaats waar ze rustig kan werpen. Een werpkist, een kist waar de teef en haar pups gemakkelijk in passen, is hiervoor erg geschikt. Er moet ook een waterbak in kunnen staan, vaak wilt de teef iets drinken tijdens de bevalling. Aan de voorkant van de werpkist moet de rand zo laag zijn dat de teef er gemakkelijk in kan. De rand moet wel zo hoog dat de pups er niet uit kunnen. Veel teven hebben graag een werpkist die overdekt is, ze voelen zich dan meer beschermd. Ook wordt de lichaamswarmte zo beter vastgehouden. Deze overdekking moet er dan wel gemakkelijk afgehaald kunnen worden. In de natuur graven wolven ook ondergrondse holen om hun jongen te werpen.
Als bodembedekking kunt u een moltondeken, ribkarton, lakens of kranten neerleggen. Het is natuurlijk wel belangrijk om de kist vaak te verschonen. De kist moet op een rustige, tochtvrije en niet te koude plaats staan. Het is belangrijk dat pasgeboren pups het warm genoeg hebben. De teef zorgt voor de directe warmte. Een overdekte werpkist houdt deze warmte goed vast. Als het toch nog te koud is, zullen de pups veel piepen en rondkruipen, op zoek naar warmte. Een kruik (met een handdoek eromheen) van 40°C kan dan voor wat extra warmte zorgen.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.