Röntgenologie

Röntgenfoto's worden veel gebruikt om botten, gewrichten en de longen te onderzoeken. Voor een goede diagnose is het vaak nodig om per lichaamsdeel twee röntgenfoto's te maken, in twee richtingen.

Waarvoor wordt een röntgenfoto gemaakt?

Röntgenfoto's van botten en gewrichten zijn zeer geschikt om breuken, artrose of ontwrichtingen vast te stellen. Op röntgenfoto's van de borstkas zien we de luchthoudendheid van de longen, en de vorm en omvang van het hart. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld een longontsteking, uitzaaiingen of vocht in de borstholte vaststellen. Ook helpen röntgenfoto’s bij het onderzoeken van problemen in de buikholte zoals blaasstenen of een maagdraaiing.
Het skelet is het meest geschikt voor röntgenologie. De botten bevatten namelijk veel calcium, en dat houdt röntgenstralen veel beter tegen dan de omringende weefsels. Deze omringende 'weke delen' kunnen we vaak beter bekijken met echoscopie.

röntgenologie

Digitale röntgen

Voor het maken van de röntgenfoto's beschikken wij over een digitaal röntgenapparaat. Een digitaal röntgenapparaat heeft vele voordelen ten opzichte van een “gewoon” röntgenapparaat. De röntgenfoto's hoeven niet meer ontwikkeld te worden. De röntgenstralen worden opgevangen met fosforplaten. De beelden worden met een scanner afgelezen en in de computer opgeslagen. Deze methode is milieu- en arbeidsvriendelijker, omdat er geen chemicaliën gebruikt worden.

De straling die gebruikt wordt is dezelfde als bij gewone röntgenopnames. Daarentegen is de kwaliteit van de foto’s veel beter en met digitale fotografie is er veel meer mogelijk:

  • de beelden zijn sneller te bekijken
  • de beelden kunnen zo nodig aangepast worden in contrast en belichting
  • details zijn uit te vergroten
  • er kunnen metingen verricht worden

Digitale foto’s zijn ook makkelijker te archiveren. Handig voor de kliniek omdat röntgenfoto’s worden opgeslagen in het digitale dossier van uw huisdier en dus altijd direct weer oproepbaar zijn. Bovendien kunnen we de beelden makkelijk digitaal versturen of voor u op een cd zetten, zodat u de beelden thuis kunt nazien.

Contrastmiddel

Een contrastmiddel kan helpen om op een röntgenfoto toch veel informatie te krijgen over de weke delen. We laten het contrastmiddel in het betreffende orgaan lopen. Dit middel kan röntgenstralen tegenhouden of juist volledig doorlaten, waardoor het orgaan zichtbaar gemaakt wordt. We gebruiken deze methode bijvoorbeeld bij het onderzoek van de urineblaas.

Hoe gaat het onderzoek?

Het maken van een goede röntgenopname is niet eenvoudig. Het vereist veel vakmanschap, ervaring, goede apparatuur, goede instellingen en een goede anatomische kennis. Meestal nemen wij uw huisdier op zodat wij de röntgenfoto's in alle rust kunnen maken.
Uw huisdier moet tijdens het onderzoek op de röntgentafel liggen of zitten. Om van het juiste lichaamsdeel een röntgenfoto te maken moet hij in een bepaalde positie gebracht worden. Als uw huisdier onrustig is of veel pijn heeft (bijvoorbeeld door een botbreuk), kan het nodig zijn om een roesje te geven. Dit kan dan direct gebeuren.

Uitslag

Voordat wij de diagnose stellen wordt de röntgenfoto altijd eerst op zijn kwaliteit beoordeeld. Wij bespreken de uitslag direct als u uw huisdier op komt halen.

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.