Ontlastingonderzoek

Inwendige parasieten bij honden en katten

Honden en katten kunnen verschillende parasieten oplopen. Denk naast uitwendige parasieten zoals vlooien en teken ook aan inwendige parasieten zoals haak-, spoel- en lintwormen in het maagdarmkanaal. Ook hart- en longwormen komen voor. Dieren kunnen besmet raken met inwendige parasieten door contact met eieren of larven-geïnfecteerde poep. Sommige wormen kunnen van moeder naar pup of kitten overgebracht worden via de placenta of de moedermelk. Ook mensen kunnen geïnfecteerd worden met inwendige parasieten. Soms vertonen dieren klachten van braken of diarree. Ook de kleur kan afwijkend zijn, evenals de geur. De klachten kunnen op en af gaan. Een besmetting kan ook verlopen zonder klinische klachten. Door middel van een ontlastingonderzoek kunnen we er achter komen of uw huisdier inwendige parasieten heeft. Dit kan preventief, zodat we weten of ontwormen nodig is, of wanneer we een besmetting vermoeden.

Het ontlastingonderzoek

We testen de ontlasting op verschillende spoel-, lint- en haakwormen. Ook op giardia kan worden getest, dit is een ééncellige parasiet. Van giardia is bekend dat deze niet in iedere ontlasting aanwezig hoeft te zijn. Als we dus maar de ontlasting van 1 keer opsturen, is de trefkans op deze parasiet niet heel groot. We kunnen dan niet met zekerheid zeggen of deze test negatief is. Vandaar dat we adviseren om ontlasting van 3 opeenvolgende dagen op te vangen. Dit maakt de kans dat Giardia gevonden wordt indien aanwezig, veel groter.

Verder kan wanneer daar aanleiding voor is getest worden op bacteriën, schimmels en gisten.

Opvangen van de ontlasting

De ontlasting van 3 dagen (mengmonster) vangen we op in 1 pot. Dit potje geeft de dierenarts mee, of kunt u het bij ons op de praktijk komen ophalen. Indien u van meerdere dieren met dezelfde klacht ontlasting moet opvangen, dan mag dit bij elkaar in een pot. Het mooiste is als u probeert zo min mogelijk verontreiniging zoals grit en aarde toe te voegen.
De ontlasting kan vervolgens het best bewaard worden in de koelkast, niet in de vriezer. Op dag 3 kunt u het potje ontlasting bij ons langs brengen. Dit kunt u doen op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur, op maandag en donderdag kunt u de ontlasting tot 19.30 uur brengen. Wij sturen de ontlasting naar een extern laboratorium. We kiezen voor deze optie omdat de testen veel betrouwbaarder zijn dan testen die we op de praktijk kunnen uitvoeren. Door gebruik te maken van een extern laboratorium duurt het iets langer voor we een uitslag hebben, dit zal gemiddeld een week zijn.

Afhankelijk van de uitslag wordt indien nodig een behandeling ingesteld.

Tips om wormbesmetting van mens en dier te voorkomen

Raap de ontlasting van uw hond op, vooral op plekken waar zowel dieren als kinderen komen. Was uw handen goed na oppakken van ontlasting en na contact met vuil, zandbakken en rauw vlees. Dek zandbakken af om te voorkomen dat katten er hun behoefte in doen. Behandel uw huisdier regelmatig tegen wormbesmettingen, of laat ontlastingonderzoek doen.

ontlasting-onderzoek

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.