Wat wil mijn hond mij vertellen?

Elk ras, elk individueel dier, blaft anders. En dus hangt de betekenis van het geluid af van de context. We hebben toch geprobeerd om een soort ‘hondenvocabulaire’ voor je samen te stellen.

Diep grommen:
Dit moet geïnterpreteerd worden als waarschuwing of dreiging. De hond maakt zich op voor de verdediging en wil afstand creëren. Let op: achter gegrom kan ook pijn of ziekte schuilgaan!

Grommen in combinatie met een terugdeinzende lichaamshouding:
Het dier is bang en voelt zich bedreigd.

Janken, jammeren:
De hond voelt zich alleen en wil aandacht. Hoge tonen, die met gesloten bek worden uitgestoten, kunnen ook duiden op pijn.

Hard blaffen, de voorpoten op de grond, het achterwerk in de lucht:
Dit is een uitnodiging om te spelen.

Haastig, snel geblaf:
Dit kan als alarmsignaal worden gezien en bijvoorbeeld betekenen dat er een vreemdeling in het territorium van de hond binnengedrongen is.

Huilen:
Dit geluid dien meestal om contact te maken net soortgenoten, bijvoorbeeld als een reu een teefje wil lokken.

Zacht brommen:
Drukt welbehagen uit en moet je niet verwisselen met een boos gegrom.

Bron: Hart voor dieren november 2017

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.