Chirurgie

U kunt bij ons terecht voor de meest voorkomende operatieve ingrepen. Bij een operatie is vaak narcose nodig. Net als bij mensen heeft narcose bij dieren een zeker risico. Wij beperken die risico's zo veel mogelijk met een aantal voorzorgsmaatregelen:

  • Voor de narcose doen wij standaard een lichamelijk onderzoek bij uw huisdier.
  • Wij vragen u om een medische vragenlijst in te vullen over de algehele gezondheid van uw huisdier.
  • Wij bieden de mogelijkheid om voor de narcose een bloedscreening uit te voeren.

Bloedscreening

De bloedscreening geeft een goede indruk van een aantal lichaamsfuncties van uw huisdier, zoals de werking van de lever, nieren en beenmerg. Dankzij die informatie kunnen we de narcose precies aanpassen op uw huisdieren en zo de kans op complicaties verkleinen. Voorbeelden zijn een aangepast infuusbeleid, andere medicatie voor sedatie (verdoving) en narcose of andere pijnstillers voor en/of na de ingreep.

Voor welke dieren wordt bloedscreening aanbevolen?

Wij adviseren een bloedscreening bij de volgende dieren:

  • alle grote hondenrassen ouder dan 5 jaar;
  • kleine hondenrassen ouder dan 7 jaar;
  • katten ouder dan 9 jaar;
  • dieren met klachten (bijvoorbeeld algeheel ziek zijn, vermageren, slecht eten of veel drinken), ongeacht de leeftijd.

Bij niet-standaard operaties (bijvoorbeeld het verwijderen van een tumor, orthopedische of tandheelkundige operaties) willen wij uw huisdier graag van tevoren zien zodat we alle mogelijkheden, voor- en nadelen en mogelijke complicaties met u kunnen bespreken.

chirurgie

Bewaking tijdens de operatie

Tijdens de operatie wordt uw dier continu bewaakt via apparatuur die het hart, de ademhaling, de lichaamstemperatuur en de zuurstofverzadiging in het bloed controleert. Zo beperken we het operatierisico tot een minimum. Onze paraveterinairen (dierenartsassistenten) zijn hier speciaal voor opgeleid

Autoclaveren is een ander woord voor steriliseren. Steriliseren betekend het volledig vernietigen van micro-organismen en hun sporen.
Sterilisatie is nodig voor instrumenten en textiel die de barrière van de huid en/of de slijmvliezen doorbreken en in aanraking komen met steriele weefsels.
Na het reinigen worden de instrumenten verpakt in speciale containers of laminaatzakken. Er wordt een indicator strip toegevoegd, deze verkleurt waardoor we kunnen controleren of de sterilisatiecyclus goed is doorlopen.

Het steriliseren gebeurt in zogenaamde autoclaven. Dit vindt plaats door middel van stoom. In de autoclaaf wordt de juiste temperatuur en druk opgebouwd waardoor het materiaal snel (in enkele minuten) tot boven de honderd graden wordt verhit.
Onze autoclaaf krijgt jaarlijks onderhoud, waardoor we aan alle eisen die vergelijkbaar zijn met ziekenhuizen voldoen.

autoclaaf

Doorverwijzing

Bij sommige dieren is een ingreep noodzakelijk die niet veel voorkomt of waarvan wij denken dat een specialist het beter kan. Dan zullen we u doorsturen naar een specialistische veterinaire kliniek.

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.