Nieuw konijnenvaccin

Er is een nieuw vaccin op de markt wat een jaar lang bescherming geeft tegen Myxomatose en RHD. Het vaccin wordt per flacon geleverd waardoor het niet meer nodig is om op het speciale konijnen-entspreekuur te komen.
Voorheen hadden we entstoffen die alleen geleverd konden worden in flesjes van 10 vaccins. Waardoor we alle konijnen uitnodigden op een speciaal konijnen-entspreekuur.
Inmiddels hebben we een nieuw vaccin, dat per flacon gebruikt kan worden en 1 jaar bescherming geeft in plaats van 6 maanden. Dit geeft de mogelijkheid om een afspraak op het spreekuur te maken wanneer het u het beste uitkomt.

De kosten voor de vaccinatie zijn €32.50 en ieder  volgend konijn €25,-

Voor meer informatie over myxomatose en VHD kijk hier.
 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.