Behandelovereenkomst

Geachte heer, mevrouw,

U heeft één of meer dier(en) ingeschreven bij onze dierenkliniek. Steeds als wij uw dier onderzoeken of behandelen, ontstaat er een behandelovereenkomst.
Er gelden dan een aantal voorwaarden en regels waaronder wij onze werkzaamheden verrichten. Door inschrijving bij onze kliniek verklaart u akkoord te zijn met deze voorwaarden. Wij verzoeken u de inhoud van deze brief goed door te lezen en voor akkoord te ondertekenen. U ontvangt een kopie van deze behandelovereenkomst.

Algemene voorwaarden

Op alle werkzaamheden die wij in verband met het onderzoeken of behandelen van uw dier verrichten, zijn de geldende Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde versie 2018 van toepassing. De algemene voorwaarden kunt u terugvinden op onze website en op ons prikbord bij de voordeur in de kliniek. De algemene voorwaarden bevatten onder andere een beperking van onze aansprakelijkheid.

Kosten

De kosten van een consult of standaardbehandeling zijn ter inzage te vinden in onze kliniek en op onze website. Als uw dier een meer specifieke behandeling nodig heeft of nader onderzoek moet worden verricht, kan de dierenarts u voorafgaand aan het onderzoek of de behandeling een kostenindicatie geven. Wanneer de behandelend dierenarts voorziet dat de kosten van het onderzoek of de behandeling hoger uitpakken, is het uitgangspunt dat wij eerst contact met u opnemen om de kosten te bespreken. In sommige gevallen is het met het oog op het welzijn of de gezondheid van uw dier niet mogelijk om contact met u op te nemen om de meerkosten te bespreken.
U dient de kosten voor het consult, onderzoek of behandeling en de benodigde medicatie na afloop contant of per pin te betalen, tenzij wij daarover met u vooraf een andere afspraak hebben gemaakt. De handelingen die zijn verricht, worden verwerkt in ons administratiesysteem.

Derden

Indien iemand anders dan uzelf uw huisdier naar onze praktijk brengt, gaan wij er vanuit dat dat op uw verzoek gebeurt. Wij zullen dan ook uw huisdier onderzoeken en/of behandelen met toepassing van de in deze brief beschreven afspraken en voorwaarden. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit onderaan deze brief aangeven.

Privacy

Uiteraard behandelen wij uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk, maar het kan soms nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met derden die betrokken zijn bij het onderzoek of de behandeling van uw huisdier. Hierbij kunt u onder andere denken aan de verzekeraar van uw huisdier, een in te schakelen specialist of laboratoria. Met persoonsgegevens bedoelen wij uw NAW-gegevens, e-mailadres en de (medische) gegevens van uw huisdier, waaronder het eventuele chipnummer. Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende 5 jaar na de laatste behandeling of zoveel langer als nodig is om onze rechtspositie te beschermen. Het privacyreglement van onze praktijk vindt u op onze website.

Nieuwsbrief

Wij versturen maandelijks een nieuwsbrief per e-mail. Onderaan deze brief kunt u aangeven of u de nieuwsbrief wilt ontvangen, u kunt zich ten alle tijden weer afmelden

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.