De nazorg van uw konijn na een operatie

De nazorg thuis

  • Laat uw konijn na de operatie lekker in zijn eentje bijkomen in zijn eigen hok. Dit moet wel een binnenhok zijn.
  • Zorg voor (tijdelijke) bodembedekking in het hok dat niet aan eventuele wondjes kan kleven. Dus geen zaagsel en stro, maar handdoeken of kranten.
  • U mag gewoon voer geven na de ingreep, ook mag hij gewoon drinken. In principe moet uw konijn direct na de ingreep weer willen eten.
  • Tot minstens 1 week na de ingreep moet u uw konijn binnenhouden, pas hierna mag hij naar zijn eventuele buitenhok. Probeer spelen en overmatig springen te voorkomen in verband met de wondgenezing.

Medicijnen

Geef eventuele medicijnen volgens voorschrift. Antibiotica kuren moet u altijd afmaken!!

Hechtingen

O   Er zijn geen hechtingen bij deze operatie gebruikt. Er hoeft dus ook niets verwijderd te worden. De wond zal zich vanzelf sluiten.

O   Er zijn bij uw konijn onoplosbare hechtingen gebruikt. Deze moeten over 10 dagen verwijderd worden. Uw konijn kan ze er met veelvuldig likken en bijten uit krijgen, let hier dus goed op. Ook een ander konijn in het hok kan deze hechtingen eruit bijten, laat daarom minimaal 10 dagen geen andere dieren in het hok.

O   Er zijn bij uw konijn oplosbare hechtingen gebruikt. Deze zitten aan de buitenzijde van de huid en zijn dus wel te zien. De hechtingen zullen vanzelf oplossen. Uw konijn kan ze er met veelvuldig likken en bijten wel uit krijgen, let hier dus goed op. Ook een ander konijn in het hok kan deze hechtingen eruit bijten, laat daarom minimaal 10 dagen geen andere dieren in het hok.

Likt of bijt uw konijn veel aan de hechtingen? Overweeg dan om een medical pet shirt te bestellen.

Vruchtbaarheid na castratie

Heeft u altijd meerdere konijnen van verschillende geslachten bij elkaar in één hok, dan moet u de konijnen na castratie en/of sterilisatie minimaal 4 weken uit elkaar houden om te voorkomen dat er een bevruchting plaatsvindt. Het mannetje blijft zeker tot 4 weken na castratie vruchtbaar!!

Waar moet u op letten?

  • Uw konijn moet in ieder geval de dag na de ingreep weer willen drinken en eten. Doet hij dit niet, dan moet u uw konijn gaan dwangvoeren tot hij weer zelf eet. Hiervoor kunt u speciaal dwangvoeder en spuitjes bij ons komen halen. Eet hij na een dag dwangvoeren nog steeds niet zelf, neem dan contact met ons op.
  • De wond moet er goed uit blijven zien. Wat rood wondvocht is niet onrustbarend. Ook een beetje zwelling van de wond komt regelmatig voor. Maar als de wond gaat ontsteken of bloeden, dan moet u direct bij ons ter controle komen.

MOCHT U IETS NIET VERTROUWEN, NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!!

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.