Informatie voor operatie

Als u een afspraak voor een operatie gemaakt heeft, zult uw huisdier een anesthesie moeten ondergaan.

Wij zullen u een informatiebrief toesturen en een vragenlijst die u voorafgaande de operatie in moet vullen.

 

operatie

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.