Afspraak maken

U kunt telefonisch of aan de balie een afspraak maken voor uw huisdier. We maken afspraken 's morgens tussen 8.30 en 12.30 uur en 's middags tussen 14.00 en 16.30 uur.

Avondspreekuur

Wij hebben op maandag en donderdag een avondspreekuur van 17.30 tot 19.30 uur. U kunt dan ook langs komen voor het ophalen van medicijnen en dieetvoer. Tijdens het avondspreekuur zijn we telefonisch niet bereikbaar.

Bij het maken van de afspraak vragen wij altijd naar de reden van het bezoek, zodat wij voldoende tijd voor u en uw dier kunnen reserveren. Voor het maken van de afspraak kunt u ons de hele werkdag telefonisch bereiken op 023-5310880. Het is helaas niet mogelijk om een afspraak per e-mail te maken of te annuleren.

Indien u de gemaakte afspraak niet na kunt komen, vragen wij u deze tijdig af te zeggen. 

Wij zullen kosten in rekening brengen voor niet nagekomen afspraken.

wachtkamer-dierenkliniek-kenaupark

 

 

 

 

Bel voor een afspraak op 023-5310880!

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.