Patricia met zwangerschapsverlof

Patricia is als praktijkmanager werkzaam bij de kliniek. Zij heeft administratieve taken en maakt bijvoorbeeld de nieuwsbrief.

Haar taken zullen door haar collega's overgenomen worden. In December zal zij weer werkzaam zijn op de kliniek.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.