De teek

Teken worden de laatste jaren een steeds groter probleem. Het aantal teken neemt jaarlijks toe. Daarnaast worden er op bepaalde plekken in Nederland teken gevonden die enkele jaren terug niet voorkwamen. Ze zijn vooral actief in de periode van maart tot oktober en met name bij vochtig weer.
Teken zijn spinachtige parasieten met acht poten, die bij voorkeur huizen in bos- en duingebieden en zich vooral ophouden in lage vegetatie, zoals struiken en grassen. Helaas komen we ze daarbuiten ook al steeds meer tegen. Wanneer een gastheer voorbij loopt laten de teek zich vallen en nestelt zich in de huid om bloed te zuigen. Alhoewel de teek zelf irritatie kan veroorzaken, op de plek waar hij zich vasthecht, zijn vooral de ziekten die hij kan overbrengen van belang. Een hond heeft een grotere kans om een teek op te lopen, omdat honden vaak door het struikgewas lopen en op plaatsen komen waar andere gastheren (mens, kat, koe, paard, etc.) amper komen.
Er zijn ondertussen vele honderden tekensoorten bekend.

De cyclus van een teek

Een teek kan heel klein (1 mm) tot heel groot (1 cm) worden. Er zijn diverse stadia in de levenscyclus van de teek. De volwassen vrouwtjes teek legt eieren. De eieren komen uit en worden larven (6 potig) ze kruipen op een grasspriet of plant op enige hoogte boven de grond. Als een mogelijke gastheer langskomt klampen ze zich vast en zuigen zich vol waarna ze zich weer laten vallen op de grond en zich ontwikkelen tot een nymfe (8 potig).  Zodra de nymfe een bloedmaaltijd heeft gehad onstaat de volwassen teek. Een teek in het larvestadium kan nog geen ziektes overbrengen, in tegenstelling tot nimfen. De meeste larven van soorten die meerdere gastheren nodig hebben verhongeren voordat ze een gastheer tegenkomen, dit is de reden dat een vrouwtjes-teek zeer veel eitjes produceert, tot enkele duizenden. Hierdoor is de kans groter dat een aantal van de larven zich kunnen ontwikkelen tot een volwassen teek. Teken kunnen maanden tot jaren overleven zonder een gastheer. Alleen volwassen teken kunnen gigantisch opzwellen nadat ze gegeten.

Cyclus teek

Waar zitten de teken graag

Teken gaan graag op plaatsen zitten waar de huid zacht, vochtig en warm is. Ze hebben voorkeursplaatsen voor nek, oren, kop en poten, maar kunnen ook elders op het lichaam voorkomen.

Teek verwijderen

Controleer uw huisdier dagelijks op teken en verwijder deze binnen 24 uur, er kan dan namelijk nog geen ziekte overgebracht worden. Er kan een rode, wat gezwollen plek ontstaan op de plaats van de tekenbeet, deze trekt na een paar dagen weg.
De teek kan makkelijk verwijderd worden met een speciaal haakje, dat wij verkopen. Gebruik nooit voordat u de teek verwijderd een desinfecterend middel. De teek kan dan juist gif spugen en ziekmakende stoffen overbrengen in het bloed.
Nadat u de teek verwijderd hebt kunt u zonodig de plek ontsmetten.
Let op: draai de teek er rustig en voorzichtig uit of gebruik een tekenhaakje. Indien u te hard trekt of niet de hele teek vast heeft dan trekt u het lichaam van de kop af en blijft de kop vastzitten in de huid. Hierdoor kan een ontsteking ontstaan.

Draaien of eruit trekken

Er is veel onduidelijkheid en tegenstrijdigheid over het verwijderen van teken. Volgens sommige bronnen moet een teek absoluut niet worden gedraaid, terwijl andere bronnen juist melden dat de teek alleen moet worden gedraaid, en er niet aan moet worden getrokken.

Een misverstand is dat teken zich in de huid zouden schroeven, en in de tegenovergestelde richting kunnen worden uitgeschroefd. Teken schroeven zich niet in de huid, en kunnen dan ook niet worden uitgeschroefd. Echter, aangezien de hypostoom (steeksnuit) een soort weerhaakjes heeft, zou een licht draaiende beweging verwijdering mogelijk makkelijker kunnen maken. Draaien verhoogt waarschijnlijk wel de kans dat de hypostoom afbreekt. Over het wel of niet draaien van de teek, en met of zonder daarbij te trekken, bestaat onduidelijkheid.

Kunt u dit filmpje niet zien, klik dan hier.

Preventie

Er zijn druppels in de nek, tabletten of tekenbanden die u kunt gebruiken om het aanhechten van teken te voorkomen en/of de teek te doden. Veel middelen werken zowel tegen teken als vlooien, voor het beste advies van uw huisdier kunt u altijd contact met ons opnemen. Veel middelen zijn voor katten giftig tegenwoordig hebben we tekenbanden die veilig gebruikt kunnen worden.

Kijk hier wat voor ziekten een teek over kan brengen.

 

teken

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.