Veel voorkomende ziektes bij de rat

Het is van belang snel te reageren als uw rat ziek wordt. Het is echter niet altijd goed te zien of uw rat ziek is. Houdt de activiteit, de hoeveelheid eten en drinken, de ontlasting en het gewicht van uw ratje dan ook goed in de gaten. Als uw rat plotseling veel slomer wordt, dan is dat meestal een teken dat er iets niet in orde is.

Niezen, snotteren en benauwd ademen

Bij ratten komen regelmatig ademhalingsproblemen en longproblemen voor. Deze kunnen veroorzaakt worden door een virus, maar we zien ook vaak longontstekingen door een bacterie, de Mycoplasma. Deze bacterie kan zeer resistent zijn (moeilijk te behandelen) waardoor sommige ratten levenslang klachten blijven houden. In dat geval moet de rat regelmatig medicatie krijgen om de ergste symptomen te verminderen, maar de klachten kunnen steeds weer terug komen. 
De belangrijkste klachten van een longontsteking zijn versneld en luider ademen. In principe moet u een rat niet horen ademen! Andere symptomen zijn hoesten en niezen, neusuitvloeiing of slomer worden.

Huidproblemen

Bepaalde mijten kunnen jeuk en daardoor huidklachten veroorzaken, variërend van schilfers tot kaalheid en korsten. Met een anti-parasiticum (via injecties of via orale medicatie) kunnen we van deze mijten afkomen. Het is tijdens deze behandeling belangrijk dat u het hok regelmatig totaal verschoont om eventueel overgebleven eitjes ook weg te krijgen. 
Verder kunnen huidproblemen ontstaan als uw rat te dik is en met zijn lijf over de grond sleept, of als het hok niet vaak genoeg verschoond wordt.

Tumoren

Helaas zien we zeer regelmatig tumoren bij ratten. Vooral de vettumoren en melkkliertumoren komen zeer vaak voor. De gezwellen zijn vaak goedaardig, maar groeien enorm snel en kunnen erg groot worden waardoor ze toch goed in de weg kunnen zitten. Operatief verwijderen is wel mogelijk, maar door de zeer snelle groei zien we de tumoren vaak snel terug komen. Dikke ratten hebben een grotere kans vettumoren. Operatief ingrijpen is voor kleine dieren zoals ratten altijd een groter risico dan voor andere grotere huisdieren. Ze verliezen sneller lichaamswarmte en helaas is er geen goede mogelijkheid tot beademing bij deze kleine dieren. Het is dus altijd een risico, maar soms moet u dat nemen.

Als u nog vragen heeft of u twijfelt over de gezondheid van uw ratje, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.