De spinnende kat

Spinnen hoort tot een van de vele uitdrukkingsmogelijkheden van een kat. Dat spinnen is volstrekt uniek in de natuur en de kat onderscheidt zich door deze mogelijkheid van alle andere dieren. Spinnen is vrijwel altijd een uiting van volstrekte tevredenheid, hoewel het ook te horen kan zijn bij katten die bang zijn of pijn hebben (bijvoorbeeld in de behandelkamer van de dierenarts.)

Spinnen is aangeboren

Spinnen is bij katten aangeboren, een katje van twee dagen beheerst het al. De vaardigheid ontwikkelt zich tijdens het zuigen aan de tepels van de moeder. Dat zijn fijne momenten voor een jong katje. Vanuit deze weldadige emotie blijft het spinnen ook op andere momenten van tevredenheid bestaan. Wanneer een volwassen kat spint, maken sommige katten met de voorpootjes een knedende beweging. Deze beweging hoort helemaal bij de eerste ervaringen van groot geluk, namelijk als hij zacht trappelend en knedend tegen de tepels van zijn moeder aandrukt om zo de melkproductie te stimuleren. Het spinnen kan zo intensief zijn dat het door heel de kamer te horen is. Poezen die net hebben gejongd, laten vaak een hard en gelukzalig gespin horen.

Katten communiceren echt met ons en gebruiken daartoe vrijwel heel hun arsenaal aan uitdrukkingsmogelijkheden. Want wanneer u een open, aanhankelijke kat in huis heeft, wordt ook uw bezoek vriendelijk ontvangen.

spinnende-kat

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.