Bijnierschorsonderzoek, dexamethason suppressie test

Uw hond vertoont verschijnselen, die zouden kunnen passen bij een te grote productie van het hormoon cortisol door de bijnierschors (ziekte van cushing). Om inzicht te krijgen in de cortisolproductie bij uw hond, zullen wij bepalingen gaan verrichten in monsters ochtendurine.

Voor dit onderzoek vangt u op drie achtereenvolgende dagen 's morgens bij het uitlaten wat urine op en hiermee vult u bijgaande en reeds met 1, 2 en 3 genummerde buisjes tot het streepje. Daarna plaatst u de buisjes in de vriezer of in het vriesvak van uw koelkast totdat ze alle drie tegelijk gebracht of verzonden kunnen worden.

Volledigheidshalve wijzen wij er op dat de vulling van de buisjes wel minder mag zijn dan tot het streepje, doch beslist niet meer omdat u dan de kans loopt dat bij het invriezen de stop van de buis afgaat. Voorts is het verstandig het opvangen van deze drie monsters zodanig in de week te laten plaatsvinden dat de verzending niet op vrijdag hoeft te gebeuren. Dit zou immers tot gevolg hebben dat de urine vrij lang ongekoeld blijft wat de uitkomst van de bepaling kan beïnvloeden.

In veel gevallen kan waarschijnlijk het beste op maandag-, dinsdag-, en woensdagochtend de urine worden opgevangen, omdat daarmee tevens gemakkelijker dan in het weekeinde de urine steeds op hetzelfde tijdstip kan worden verzameld.

Met deze drie urine monsters wordt bovendien getracht de sturing van de bijnierschors te onderzoeken. Hiervoor wordt u verzocht na het vangen van het tweede urinemonster te beginnen met het ingeven van de bijgesloten tabletten dexamethason, waarbij ruwweg het volgende schema moet worden aangehouden:

08.00 u  ….. tabletten ingeven

16.00 u …… tabletten ingeven

24.00 u …… tabletten ingeven

Dus ongeveer 8 uur na het ingeven van de laatste tabletten vangt u het laatste en dus derde monster ochtendurine. De tabletten kunnen zowel zonder als met wat voedsel ingegeven worden.

We hebben de uitslag na gemiddeld 2 weken.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen!! 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.