Nieuwe kat in huis

Het introduceren van katten aan katten

Het introduceren van een nieuwe kat of kitten aan uw inwonende kat of hond kan behoorlijk zenuwslopend zijn. Daarom is het verstandig om dit voorzichtig en met zorg aan te pakken. Vergeet niet dat katten geen sociale wezens hoeven te zijn, in tegenstelling tot honden die echte gezelligheidsdieren zijn. Katten zijn vaak heel gelukkig in hun eentje. Ze voelen niet de ‘noodzaak’ voor een nieuwe metgezel, hoewel u er wel graag nog een andere kat bij zou willen hebben. U kunt niet forceren dat katten elkaar mogen. Sommige katten kunnen gemakkelijk met een nieuwkomer leven, andere zullen nooit met elkaar overweg kunnen of zullen naast elkaar leven in een ongemakkelijke wapenstilstand. Als er echter geen competitie is voor eten of veilige slaapplaatsen zullen katten elkaar accepteren en misschien uiteindelijk zelfs een band met elkaar opbouwen. 
Hoewel het aan de keus van de kat ligt of katten met elkaar overweg kunnen, maakt de manier waarop u de nieuwe kat of kitten in uw huis en aan uw huidige kat of katten introduceert wel degelijk het verschil tussen een succes of mislukking. Zodra een relatie gewelddadig of angstaanjagend wordt en de kat voelt zich bedreigd, dan kan het heel moeilijk zijn om deze gedragspatronen te veranderen. Daarom is een voorzichtige introductie en langzame aanpak om overdreven reacties te voorkomen van noodzakelijk belang.

Volwassenen of kittens?

Een kitten vormt een kleinere bedreiging voor een inwonende kat dan een volwassen kat, omdat een kitten nog niet geslachtsrijp is. Het kan ook beter zijn om een kitten van het andere geslacht te nemen om zo de concurrentie tot een minimum te beperken. Steriliseren of castreren zorgt ervoor dat deze problemen grotendeels verdwijnen, maar zal ze niet helemaal kunnen elimineren. Als u toch een volwassen kat neemt, dan kan het beter zijn om er één van het andere geslacht te nemen.

Timen

Kies een rustig moment. Vermijd feesten, partijen, bezoekjes van familie of vrienden en vind de tijd om u te concentreren om beide katten gerust te stellen.

Geur is belangrijk

Vergeet niet dat geur één van de belangrijkste zintuigen is van de kat in termen van communicatie en welzijn. U kunt proberen uw kat te laten wennen in uw huis en het minder vreemd te maken door deze te helpen met het uitwisselen van geuren.
Doe dit door beide katten te aaien zonder uw handen te wassen om zo de geuren te mixen. U kunt ook de geur verzamelen van het gebied rondom het hoofd van de kat door zachtjes te aaien met een zachte doek en dit door uw huis en op meubels aan te
brengen. De kat laten wennen aan de nieuwe geuren in het huis en de andere kat kan ervoor zorgen dat de eerste ontmoeting wat draaglijker is. Om deze reden kan het nuttig zijn om de ontmoeting tussen de katten met een paar dagen of zelfs een week te vertragen. Houd ze gedurende deze tijd in aparte kamers, maar laat ze wel elkaars kamer onderzoeken zonder dat ze elkaar daadwerkelijk ontmoeten.

Hoe lang zal het duren?

Het kan slechts een dag of twee of zelfs enkele weken duren voordat katten elkaar tolereren. Het kan maanden duren voordat de katten ontspannen zijn in elkaars aanwezigheid, maar u bent op weg naar succes wanneer u het stadium van een rustige wapenstilstand tussen hen hebt bereikt.

Kennismaken met de hond

Hoewel honden en katten vaak worden afgeschilderd als vijanden, is het meestal eenvoudiger om een nieuwe kat aan een hond voor te stellen dan aan een andere kat. Hoewel beide dieren aanvankelijk wantrouwig tegenover elkaar zijn, zien ze elkaar niet als directe concurrentie en kunnen het meestal goed met elkaar vinden. 
Als uw hond gewend is aan katten kan hij aanvankelijk nogal enthousiast zijn als de nieuwe kat thuiskomt, maar hij zal snel rustig worden en de nieuwigheid zal zeer snel voorbij zijn. Hij zal de nieuwe kat zien als een deel van zijn roedel. Veel honden leven gelukkig en vreedzaam samen met hun eigen katten terwijl ze vreemde katten de tuin uit jagen, dus u zult moeten afwachten totdat de kat wordt gezien als een lid van het huishouden.
Ook als uw nieuwe kat of kitten al eerder met een hond heeft gewoond, zal deze waarschijnlijk veel minder bang zijn en zal sneller vertrouwd raken met de hond.

Veiligheid gaat voor alles

Veiligheid moet echter altijd op de eerste plaats komen. U moet alles onder controle houden totdat de hond en kat aan elkaar gewend zijn. Aai de hond en kat apart van elkaar zonder uw handen te wassen om hun geuren uit te wisselen. De kat neemt dan het geurprofiel van het huis over en zal deel worden van de roedel van de hond. 
Nogmaals, een grote bench is ideaal voor eerste ontmoetingen om de situatie rustig te houden en de kat te beschermen. Laat de hond door de tralies aan de nieuwkomer ruiken en over zijn eerste enthousiasme heenkomen. De kat kan wel grommen en blazen, maar is veilig in de bench. 
Sommige honden, vooral degenen die niet gewend zijn aan katten, of honden die heel erg enthousiast zijn hebben extra aandacht nodig bij ontmoetingen. Deze honden moeten zo rustig mogelijk gehouden worden en stil gaan zitten. De nieuwe kat moet een veilige positie in de kamer hebben, aan de hond wennen en dit aanpakken op de manier die ze zelf wil.

Rustig aan

Dit kan wat tijd in beslag nemen en vergt geduld en beloningen voor de hond als hij zich goed gedraagt. Voor wat stillere honden en de honden die gewend zijn aan katten, kan bij de ontmoetingen gebruik worden gemaakt van een sterk reismandje. Plaats het reismandje niet op de grond, maar op bijvoorbeeld een tafel. Dit is minder bedreigend voor de kat.
De meeste honden zullen snel rustig worden wanneer ze zich realiseren dat de nieuwkomer eigenlijk niet zo interessant is. Vooruitgang bij ontmoetingen met de hond zijn aanvankelijk
gebaseerd op veiligheid. Als uw hond snel opgewonden is, neem hem dan mee voor een flinke wandeling zodat hij wat energie kan kwijtraken!
Rassen zoals terriërs of rassen die van jagen houden, zoals windhonden, moeten goed onder controle worden gehouden, totdat ze hebben geleerd dat de kat geen leuk spelletje is! Jonge puppy's worden vaak erg enthousiast en proberen te ‘spelen’ met de nieuwe kat, die hier waarschijnlijk niet aan meedoet. Prijs de hond voor kalme ontmoetingen, laat de hond rustig zitten en gebruik traktaties om de hond te belonen voor zijn goede gedrag. Associeer de aanwezigheid van de kat in combinatie met kalm gedrag met een beloning. 
Wanneer de hond en de kat beiden los kunnen zonder dat dit te veel stress oplevert, zorg er dan voor dat er plaatsen zijn waar de kat naar kan ontsnappen. Denk hierbij aan hoge richels of meubilair die de kat kan gebruiken om zich veilig te voelen. Laat de hond en kat nooit samen onbeheerd achter totdat u er zeker van bent dat ze veilig bij elkaar kunnen zijn. Het voer van de kat zal enorm verleidelijk zijn voor elke hond, zorg er dus voor dat dit op een veilige plek staat, ver weg van stelende honden! Daarnaast kan een kattenbak ook behoorlijk verleidelijk zijn en moet daarom dan ook uit het bereik van de hond gehouden worden.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.