Patricia bevallen van een dochter

Onze praktijkmanager Patricia Zandbergen is op 24 september 2012 bevallen van een gezonde dochter Liz. Moeder en dochter maken het goed. Patrica zal nog lekker genieten van haar bevallingsverlof tot eind december, tot die tijd nemen haar collega's haar taken over.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.