Aed

Een AED is een draagbaar apparaat dat via gesproken opdrachten helpt bij het reanimeren van mensen.
Bij een hartstilstand is reanimeren en de inzet van een AED van levensbelang. De volledige naam van een AED is Automatische Externe Defibrillator. Defibrilleren kan bij kamerfibrilleren het normale hartritme herstellen. Bij kamerfibrilleren worden de hartkamers snel en chaotisch geprikkeld, waardoor ze niet meer samentrekken.

Alle medewerkers hebben geleerd hoe ze met de aed om moeten gaan. Ook hebben we allemaal een cursus reanimeren gevolgd.

AED

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.