Doorverwijzen

Voor sommige problemen hebben we niet de middelen of de kennis in huis om een goede diagnose of behandeling in te stellen. U wordt dan doorverwezen naar een specialist.

Wie is een specialist?

Een dierenartsspecialist is een dierenarts die zich na zijn studie in de diergeneeskunde heeft gespecialiseerd op een bepaald deelgebied van zijn vak. Voor hij zich als specialist kan vestigen, moet hij voldoen aan strenge Europese eisen die voor de dierenartsspecialist zijn opgesteld.

Als enige in de veterinaire beroepsgroep zijn er voor dierenartsspecialisten ook strenge eisen om specialist te mogen blijven. Iedere vijf jaar moet een dierenartsspecialist zich opnieuw laten registeren. De eisen variëren van één tot meerdere publicaties, het geven van lezingen en voordrachten, nascholing volgen enzovoort.

Een dierenarts kan dus zijn eigen interessegebied hebben en daar heel bekwaam in zijn, toch mag deze zich geen specialist noemen.

Kennis én ervaring

Omdat een specialist zich alleen met dat ene onderdeel bezig houdt zal hij op dit gebied niet alleen meer kennis, maar ook ervaring hebben. Dit komt het resultaat van behandeling ten goede.

Met wie werken wij samen?

Wij sturen veel door naar Dr. Warmerdam, 'Specialist Veterinaire Radiologie' in Noordwijkerhout voor echo's.

Verder werken we veel samen met de specialisten uit het 'Medisch Centrum voor Dieren' in Amsterdam, de faculteit diergeneeskunde in Utrecht en met de 'Specialistische dierenkliniek Utrecht'.

 

dierenarts-specialist

Dr. Warmerdam, 'Specialist Veterinaire Radiologie' in Noordwijkerhout

 

Medisch-centrum-voor-dieren

 

 

Universiteit-utrecht

 

specialistische-dierenkliniek-utrecht

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.