Behandelovereenkomst en uw privacy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Ook wij als dierenkliniek moeten ons aan deze wet houden. Steeds als wij uw dier onderzoeken of behandelen, ontstaat er een behandelovereenkomst.

Er gelden dan een aantal voorwaarden en regels waaronder wij onze werkzaamheden verrichten.

Iedere klant van onze kliniek moet de behandelovereenkomst éénmalig invullen en ondertekenen.

In ons privacyreglement laten we u zien hoe wij met uw persoonsgegevens en privacy omgaan.
Op alle werkzaamheden die wij in verband met het onderzoeken of behandelen van uw dier verrichten, zijn de geldende Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde versie 2018 van toepassing.

De behandelovereenkomst staat op onze website, om deze in te vullen kunt u hier klikken. Wij zullen deze verwerken in uw cliëntdossier. Als u hem nu invult hoeft u bij uw eerst volgende bezoek niets meer te doen, wat veel tijd kan schelen, op een moment dat het u misschien niet uitkomt.

Bedankt voor de medewerking.
Indien u vragen heeft dan horen we dat graag!

Met vriendelijke groet,
alle medewerkers van Dierenkliniek Kenaupark.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.