Interne Geneeskunde

Bij interne geneeskunde houdt men zich bezig met het voorkomen, diagnosticeren en behandelen van ziekten van de inwendige organen van de patiënt. U kunt hierbij denken aan: hart, longen en luchtwegen, keel, neus, maag-darmkanaal, lever, nieren en urinewegen, hormonen, lymfeklieren en bloed.
Naast een goed lichamelijk onderzoek is er vaak aanvullend onderzoek nodig zoals een hartfilmpje, endoscopisch onderzoek of bloed- en weefselonderzoek.

teckel-kitten

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.