Ziekten

Hier vindt u informatie over veel voorkomende ziekten bij het konijn.

Kies in het linker menu de informatie die u wilt lezen.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.