Voedingslijn van Royal Canin

Royal Canin streeft ernaar om uw kat zo lang mogelijk gezond en fit te houden. Het Neutered Cat assortiment wat alleen verkrijgbaar is bij dierenartsen kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Voor het eerste levensjaar biedt Royal Canin een drietal preventieve voedingen voor kittens.

  • Vital milk
  • Weaning
  • Growth

Na castratie of sterilisatie kan worden overgestapt op de Neutered Cat lijn.

Een assortiment preventieve voedingen, dat rekening houdt met de belangrijkste gezondheidsrisico’s die uw kat gedurende zijn verdere leven kan lopen.

  • Neutered Satiety Balance

De belangrijkste gezondheidsrisico’s van de volwassen kat na castratie of sterilisatie zijn:

  • overgewicht
  • urinewegaandoeningen
  • gebitsproblemen

Bij de oudere kat vanaf 7 jaar zien we vaak nieraandoeningen en gewrichtsproblemen

Wij adviseren:

  • Mature consult (voorheen senior)

De Neutered Cat voedingen zijn zodanig samengesteld, dat zij bovengenoemde problemen zo veel mogelijk helpen voorkomen. Door al op jonge leeftijd met deze preventieve voedingen te beginnen, kunt u uw kat helpen om gedurende zijn hele leven in een optimale conditie en goede gezondheid te blijven. Wij kunnen u adviseren welke Neutered Cat voeding het beste aansluit bij de specifieke behoeften van uw kat.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.