Hypothyreoïdie (traag werkende schildklier)

Hypothyreoïdie is een tekort aan actief schildklierhormoon (Thyroxine/T4). Door middel van bloedonderzoek kunnen we de hoogte van het schildklierhormoon in het bloed bepalen en zo de diagnose bevestigen. Bij katten komt er vaker een overproductie van het schildklierhormoon voor, ook wel bekend als hyperthyreoïdie.

Ontstaan

De schildklier is een orgaan, welke aan weerszijden van de luchtpijp ligt. De voornaamste functie van de schildklier is het produceren van het schildklierhormoon. De functie van dit hormoon is het reguleren van de snelheid van de stofwisseling, waarbij het schildklierhormoon de stofwisseling stimuleert. Als de schildklier niet meer goed werkt, dan kan er te weinig schildklierhormoon geproduceerd worden. Dat noemen we hypothyreoïdie.

Er zijn verschillende oorzaken voor hypothyreoïdie. De belangrijkste is een chronische milde ontsteking in de schildklier, waardoor deze langzaam kapot gaat. Vaak gaat dit onopgemerkt totdat er een tekort aan schildklierhormoon in het bloed is. Honden kunnen deze vorm van hypothyreoïdie ontwikkelen tussen de 2 en 6 jaar leeftijd.
Sommige rassen hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van hypothyreoïdie. Er is waarschijnlijk sprake van immuungemedieerde ontsteking in de schildklier bij deze rassen. De belangrijkste zijn de Golden Retriever, Doberman Pinscher, Teckel, Poedels en Boxers.
Verder zijn er ook hersenaandoeningen waardoor de functie van de schildklier wordt verstoord door de productie van verkeerde hormonen. Deze oorzaken van hypothyreoïdie komen echter veel minder vaak voor.

Symptomen

 • Trage stofwisseling
  Door het tekort aan schildklierhormoon wordt de stofwisseling te weinig gestimuleerd, deze zal dus trager worden. Hierdoor zal uw hond ook slomer en trager zijn, hij/zij zal meer willen slapen. Zeker omdat er vaak sprake is van jonge honden met hypothyreoïdie, zal het opvallen dat hij veel te sloom is voor zijn/haar leeftijd. Ook zal uw hond in gewicht kunnen toenemen, ook al geeft u hem minder eten.
 • Huid afwijkingen
  Er kan verlies van de ondervacht optreden waardoor de vacht erg dun wordt. Op bepaalde plekken, namelijk in de flanken kan er sprake zijn van kaalheid, symmetrisch, ofwel zowel links als rechts in de flanken. Verder komen chronische oorontstekingen en bacteriële huidontstekingen nog al eens voor. De huid kan ook verkleuren door hyperpigmentatie, de huid wordt dan zwarter.
 • Maagdarm afwijkingen
  Sommige honden krijgen maagdarmstoornissen, zoals diarree en braken.
 • Zenuw stoornissen
  Meer zeldzame symptomen zijn hersenverschijnselen zoals abnormale gang en toevallen.
 • Locomotie stoornissen
  Ook kreupel lopen zonder een andere aanwijsbare oorzaak kan door hypothyreoïdie komen.

Zelden vertoont een hond alle symptomen tegelijkertijd!! En alle bovenstaande symptomen worden ook bij andere aandoeningen gezien!! Hiermee bedoelen we dat de symptomen op zich niet bewijzend zijn voor de diagnose hypothyreoïdie. Dat moet door middel van bloedonderzoek gebeuren.

hypothyreoidie-hond

Duitse Herder voor en na de behandeling.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld met behulp van bloedonderzoek, hierbij wordt de hoogte van het actieve schildklierhormoon in het bloed bepaald, ofwel het vrije T4.
Bij gelijktijdige andere ziektes of door bepaalde medicatie kan het schildklierhormoon echter verlaagd aantoonbaar zijn in het bloed, zonder dat er sprake is van een stoornis in de schildklier zelf. Vooral systemische aandoeningen kunnen deze verlaging geven. Er is dan dus geen sprake van een hypothyreoïdie en de behandeling zal dan dus ook anders zijn. Soms vinden we een laag vrij T4 terwijl de symptomen helemaal niet passen bij een hypothyreoïdie. Het is dan ook waarschijnlijker dat deze verlaging van vrij T4 door andere ziektes komt dan door een stoornis in de schildklierproductie.
Een manier om meer duidelijkheid te krijgen over de echte functie van de schildklier is om nog een hormoon in het bloed te bepalen, het TSH. Bij hypothyreoïdie is normaal gesproken het TSH verhoogd en het vrij T4 verlaagd. Mocht het vrij T4 verlaagd zijn door een andere oorzaak, dan zal het TSH niet verhoogd zijn.

Behandeling

De behandeling bestaat uit het aanvullen van het tekort aan schildklierhormoon in tabletvorm, ofwel substitutie therapie. Aangezien de schildklier zich niet kan herstellen, moet deze behandeling levenslang gegeven worden.
Aangezien er sprake is van een actief hormoon in de tablet, moeten we voorzichtig met de tabletten omgaan. De tabletten kunnen makkelijk gedeeld worden, ze zijn dan vier dagen houdbaar in de blisterverpakking.

Volgens het nieuwe diergeneesmiddelenbesluit en de diergeneesmiddelenregeling is het verboden om merknamen van diergeneesmiddelen, die alleen bij een dierenarts en niet in een dierenwinkel verkrijgbaar zijn op het internet te vermelden. Uw dierenarts mag het wel mondeling aan u doorgeven.

Controle

Na het starten van de behandeling moet gecontroleerd worden of het niveau van het schildklierhormoon in het bloed goed is en dus of de dosering van de substitutie goed is. Dit moet ongeveer 1 maand na het starten van de medicatie gedaan worden. Het is het beste om 6 uur na het geven van het tablet het bloed te laten controleren. Hiervoor moet u een afspraak bij ons maken.
Bij een goede instelling van de dosering kunnen we zonder regelmatige controle doorgaan met de tabletten. Slechts bij retour van klachten (weer dikker worden of weer slomer worden bijvoorbeeld) of bij optreden van andere klachten is het verstandig nogmaals het schildklierhormoon in het bloed te controleren.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.