Senioren screening

Voor de meeste katten geldt dat ze rond 7-8 jaar middelbaar van leeftijd zijn. Vanaf deze leeftijd kunnen verouderingsprocessen bepaalde organen gaan aantasten, waardoor deze organen minder goed kunnen gaan werken. Door het falen van deze organen neemt de kans op het ontstaan van ziektes (zoals suikerziekte en nierfalen) sterk toe. Het is erg moeilijk om het verschil tussen “alleen ouderdom” en een beginnende ziekte te maken. Zeker voor u als eigenaar. Slaapt uw kat veel door ouderdom of door een beginnende ziekte? De meeste ziektesymptomen beginnen sluipend en het is dan ook erg moeilijk om subtiele verschillen te zien als u de kat dag in dag uit ziet.
Om eventuele ziekteprocessen in een zo vroeg mogelijk stadium proberen te onderkennen en zo spoedig mogelijk te kunnen beginnen met behandeling, hebben wij het seniorenconsult, speciaal bedoeld voor katten van 11 jaar en ouder. 

Doe de seniorencheck en vul de vragenlijst in.

Senioren screening

Tijdens dit seniorenconsult zullen wij samen met u een vragenlijst gaan doornemen die u van tevoren in moet vullen. Vervolgens zullen wij uw kat uitgebreid gaan onderzoeken. U moet hierbij denken aan de volgende handelingen: hartslag, temperatuur, inspectie van gebit, ogen, oren, het afvoelen van alle organen en controle van het gewicht.
We nemen bloed af, hiermee krijgen we een vrij nauwkeurig beeld van onder andere het bloedbeeld, de nierfunctie, de lever en de schildklier. Dit zijn de organen waarbij verouderingsprocessen het meest toeslaan waardoor ze gevoeliger zijn voor beginnende ziekte. Zeker in het beginstadium van een ziekte kan er aan de buitenkant van uw kat niets te zien zijn, maar dan zou het bloedonderzoek wel al beginnende veranderingen kunnen aanwijzen. En zo kan des te eerder met de behandeling begonnen worden om te proberen om verslechtering te voorkomen. Mochten er tijdens het onderzoek aanwijzingen richting een andere afwijking ontstaan, dan zullen we daar ook verder onderzoek naar gaan verrichten. Hier kunnen extra kosten aan verbonden zijn. Wij adviseren om thuis urine op te vangen, zodat we dat indien nodig direct kunnen onderzoeken. Tevens zullen we de bloeddruk van uw kat opmeten, bij oudere katten kan er sprake zijn van een verhoogde bloeddruk wat een versnelling van de verouderingsprocessen kan betekenen.
Blijkt uw kat helemaal gezond te zijn, dan zullen we samen met u enkele tips en eventuele dieetaanpassingen doornemen om uw kat ook zo gezond te houden en de verouderingsprocessen zo mogelijk te vertragen.
De kosten voor dit seniorenconsult zijn €230,00 hiervoor worden dus alle bovenstaande onderzoeken standaard uitgevoerd. Normaal gesproken zijn de kosten voor het consult, bloeddrukmeting en bloedonderzoek €269,00. Indien verder onderzoek noodzakelijk is, dan komen de kosten hiervoor er nog bij. Indien u de jaarlijkse inenting wilt combineren met dit consult, dan betaalt u in totaal €272.85. De gemiddelde duur van het seniorenconsult zal 30-45 minuten zijn. Een seniorenscreening is bedoeld voor eigenaar die twijfelen of het goed gaat met hun oudere kat en niet voor katten die al langere tijd ziekte klachten hebben.

Vragenlijst seniorencheck

Om de gezondheid van uw kat te controleren hebben we een vragenlijst opgesteld. Doe de check voor uw kat! Wanneer u meer dan 5 keer het antwoord "ja" geeft, dan raden we u aan om een afspraak te maken voor het seniorenconsult. Heeft u interesse voor dit seniorenconsult, dan kunt u telefonisch een afspraak maken bij de assistentes. Ook voor verdere vragen en informatie kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen. Wilt u voorafgaande aan de afspraak de online vragenlijst invullen zodat wij die van tevoren kunnen doornemen en aan het medisch dossier toe kunnen voegen.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.