Senioren screening

Voor de meeste katten geldt dat ze rond 7-8 jaar middelbaar van leeftijd zijn. Vanaf deze leeftijd kunnen verouderingsprocessen bepaalde organen gaan aantasten, waardoor deze organen minder goed kunnen gaan werken. Door het falen van deze organen neemt de kans op het ontstaan van ziektes (zoals suikerziekte en nierfalen) sterk toe. Het is erg moeilijk om het verschil tussen “alleen ouderdom” en een beginnende ziekte te maken. Zeker voor u als eigenaar. Slaapt uw kat veel door ouderdom of door een beginnende ziekte? De meeste ziektesymptomen beginnen sluipend en het is dan ook erg moeilijk om subtiele verschillen te zien als u de kat dag in dag uit ziet.
Om eventuele ziekteprocessen in een zo vroeg mogelijk stadium proberen te onderkennen en zo spoedig mogelijk te kunnen beginnen met behandeling, zijn wij gestart met het seniorenconsult, speciaal bedoeld voor katten van 11 jaar en ouder.

Vragenlijst screening

Tijdens dit seniorenconsult zullen wij samen met u een vragenlijst gaan doornemen die u van tevoren in moet vullen. Vervolgens zullen wij uw kat uitgebreid gaan onderzoeken. U moet hierbij denken aan de volgende handelingen: hartslag, temperatuur, inspectie van gebit, ogen, oren, het afvoelen van alle organen en controle van het gewicht.
Wij zullen tijdens dit consult ook bloed afnemen bij uw kat, hiermee krijgen we een vrij nauwkeurig beeld van de nierfunctie, de lever, schildklier en alvleesklier. Dit zijn de organen waarbij verouderingsprocessen het meest toeslaan waardoor ze gevoeliger zijn voor beginnende ziekte. Zeker in het beginstadium van een ziekte kan er aan de buitenkant van uw kat niets te zien zijn, maar dan zou het bloedonderzoek wel al beginnende veranderingen kunnen aanwijzen. En zo kan des te eerder met de behandeling begonnen worden om verslechtering proberen te voorkomen. Mochten er tijdens het onderzoek aanwijzingen richting een andere afwijking ontstaan, dan zullen we daar ook verder onderzoek naar gaan verrichten. Ook zullen we urine opvangen voor verder onderzoek. Het is erg handig als het u lukt om thuis al urine op te vangen. Tevens zullen we de bloeddruk van uw kat opmeten, bij oudere katten kan er sprake zijn van een verhoogde bloeddruk wat een versnelling van de verouderingsprocessen kan betekenen.
Blijkt uw kat helemaal gezond te zijn, dan zullen we samen met u enkele tips en eventuele dieetaanpassingen doornemen om uw kat ook zo gezond te houden en de verouderingsprocessen zo mogelijk te vertragen.
De kosten voor dit seniorenconsult zijn €160.00, hiervoor worden dus alle bovenstaande onderzoeken standaard uitgevoerd. Indien verder onderzoek noodzakelijk is, dan komen de kosten hiervoor er nog bij. Indien u de jaarlijkse inenting wilt combineren met dit consult, dan betaalt u in totaal €210.00. De gemiddelde duur van het seniorenconsult zal 30 minuten zijn.
Heeft u interesse voor dit seniorenconsult, dan kunt u telefonisch een afspraak maken bij de assistentes. Ook voor verdere vragen en informatie kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen.

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.