Second opinion

Een second opinion betekent letterlijk 'een tweede mening'. Dit is een oordeel of advies van een andere dierenarts dan uw eigen behandelend arts. Deze dierenarts geeft op verzoek zijn mening, maar hoeft de behandeling niet over te nemen. De keuze om over te stappen naar een andere dierenarts maakt u zelf.

Wanneer een second opinion?

U kunt een second opinion aanvragen als u een belangrijke beslissing moet nemen over een behandeling of als u twijfelt over een diagnose of behandeling. Een andere dierenarts kan een andere insteek of gewoon meer kennis op een specifiek gebied hebben.

Overleg met de eigen dierenarts

Voor het vragen van een second opinion is geen toestemming van uw behandelend dierenarts nodig. Toch is het goed om uw twijfel met hem of haar te bespreken. U heeft bij ons geen verwijsbrief van uw eigen dierenarts nodig. Het kan wel raadzaam zijn om een uitdraai van het medisch dossier mee te nemen, dit kan namelijk dubbel onderzoek besparen.

behandelkamer-dierenkliniek-kenaupark

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.