Senioren

Dieren worden steeds ouder. Zodra dieren ouder worden kunnen ze last krijgen van veranderingen in het lichaam, een soort slijtageproces.

Waar moet u rekening mee houden en wat kunnen wij voor u doen?

Lees hier verder voor hond en Kat.

hond-kitten

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.