Glaucoom (hoge oogdruk)

Glaucoom (groene staar) betekent een verhoogde druk in de oogbol. Glaucoom komt zeker niet alleen bij oudere dieren voor, ook jonge dieren kunnen deze aandoening krijgen. Er kan glaucoom ontstaan zonder eerdere ziekte van het oog, dit is primair glaucoom. Ontstaat glaucoom na andere ziektes van het oog, dan is er sprake van secundair glaucoom.

Ontstaanswijze

Het voorste deel van het oog is gevuld met een vloeistof, die erg op water lijkt, het zogenaamde kamerwater. Dit kamerwater "stroomt" langzaam vanaf de plaats waar het geproduceerd wordt naar de plaats waar het uit de oogbol wordt afgevoerd. Deze plaats van afvoer is een microscopisch kleine zeef aan de zijkant van het oog. Als deze "zeef" al aangeboren te kleine gaatjes heeft, of later in het leven verstopt raakt, terwijl de aanmaak van het kamerwater gewoon doorgaat, zal de druk in de oogbol oplopen. Dit gebeurt dus bij glaucoom. Door een verhoogde oogdruk kunnen alle weefsel in het oog verloren gaan. Vooral het netvlies (achterin het oog) wordt al zeer snel kapot gedrukt. Het netvlies is onmisbaar voor het gezichtsvermogen. Als het netvlies kapot is, dan is en blijft het oog blind. Bij acuut glaucoom kan dit al binnen 48 uur het geval zijn. Duurt de drukverhoging dan voort, dan zal ook de oogbol groter worden en zal het oog een grotere kans hebben op beschadiging.

glaucoom

Symptomen

Glaucoom is een pijnlijke oogziekte. De patiënt heeft een pijnlijk oog en ook hoofdpijn, waardoor hij wat slomer kan zijn en vaak wat meer slaapt. Vaak zijn honden met glaucoom lichtschuw. Ook zien we soms rode oogleden. Indien het snel ontstaat, valt ook vaak een blauwige waas over het gehele oog op. De symptomen zijn moeilijker te herkennen als het glaucoom chronisch ontstaat. Soms is er sprake van ongelijke pupillen van de beide ogen. Vaak als er in één oog glaucoom is ontstaan, is de kans aanwezig dat dit ook aan het andere oog gaat gebeuren.

Diagnose

Voor de precieze drukmeting van het oog is het nodig dat een specialist de druk opneemt. Door middel van palpatie (voelen) kunnen wij wel een grove drukmeting doen waarmee de diagnose in het beginstadium snel gesteld kan worden. Wij kunnen het handmatig zeker niet zo nauwkeurig meten als de oogarts. U wordt dan ook vaak ter controle van voortgang na de behandeling doorverwezen naar een oogarts voor controle van de oogdruk. De oogdruk behoort onder de 20 mmHg te zijn.

Therapie

Aangezien er snel permanente beschadigingen op kunnen treden in het oog door glaucoom, is het van belang zo snel mogelijk een therapie te beginnen waardoor de oogdruk zakt. Als de druk eenmaal verlaagd is, dan moet op zoek worden gegaan naar de oorzaak van glaucoom.
Een behandeling met medicijnen is gericht op:

  1. Vermindering van de aanmaak van het kamerwater door middel van oogdruppels.
  2. Het ontstoppen van de zeef door pupil vernauwende oogdruppels.
  3. Soms is het ook nodig de oogbol te beschermen tegen infecties, door middels van antibioticum houdende zalf.
  4. Pijnstilling, soms moet er extra pijnstilling gegeven worden via tabletten of druppels door het eten.

Om te voorkomen dat de patiënt pijn heeft en (verder) blind wordt, zal verder onderzoek naar de onderliggende oorzaak van glaucoom (bijvoorbeeld staar, infecties of kanker) moeten worden uitgevoerd. Vaak moet dit bij een oogarts gebeuren. Indien het onmogelijk is achter de oorzaak te komen, dan moet de behandeling tegen glaucoom in de regel levenslang worden voortgezet. Er is geen genezende therapie tegen glaucoom mogelijk.

Er zijn chirurgische behandelingsmethodes mogelijk om sommige oorzaken van glaucoom te voorkomen, deze kunnen alleen door en overleg met de oogarts uitgevoerd worden.

Prognose

De prognose van glaucoom is slecht, vaak geeft de behandeling te weinig resultaat en is uw dier gelukkiger na het verwijderen van de oogbol.

Volgens het nieuwe diergeneesmiddelenbesluit en de diergeneesmiddelenregeling is het verboden om merknamen van diergeneesmiddelen, die alleen bij een dierenarts en niet in een dierenwinkel verkrijgbaar zijn op het internet te vermelden. Uw dierenarts mag het wel mondeling aan u doorgeven.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.