Weetjes

Octopus heeft 3 harten

Een octopus maar liefst 3 harten heeft. 2 perifere (aan buitenzijde gelegen) harten pompen het bloed door de kieuwen, hier wordt zuurstof opgenomen in het bloed. Het centrale hart kan vervolgens het zuurstofrijke bloed naar de rest van het lichaam pompen.

Honden zijn ook verdrietig

Honden huilen niet met tranen, maar ze kennen wel het gevoel van verdriet. Ze kunnen wel tranen hebben, maar de koppeling van tranen met emoties zoals bij mensen zien we niet bij honden. Kijk naar puppy's die luidruchtige geluiden zoals piepen en janken maken als ze naar hun moeder willen, honger hebben of iets anders nodig hebben. Ook volwassen honden janken of piepen als ze zich alleen voelen. Mensen huilen vaak van pijn, honden laten dat vaak op een andere manier zien. Uitingen van pijn zijn:

Honden ook doof of slechthorend kunnen zijn

Vaak merkt u het pas later op, omdat doofheid bij honden geleidelijk optreedt. Er zijn eenvoudige methoden waaraan u kunt herkennen of uw hond doof of slechthorend is. Roep uw hond maar zorg ervoor dat hij u niet kan zien of maak een interessant geluid (snoeptrommel openen) waar hij normaal gesproken snel op reageert. Let erop of uw hond een reactie vertoont, zoals het draaien van zijn oren of hoofd in uw richting. Als uw hond niet reageert herhaal de poging dan vanaf een kortere afstand of roep harder.

Ware reus

De Ierse wolfshond wordt beschouwd als het grootste hondenras ter wereld, maar er komt steeds vaker een ander ras voor in het Guinness Book of records, namelijk de Duitse Dog.

De laatste reus is reu Zeus, hij heeft een schofthoogte van 104.6 cm.

Voorjaarsbloeiers giftig voor konijnen

We laten de winter weer achter ons en zien de eerste bloemen alweer verschijnen. Veel planten zijn giftig voor konijnen. Konijnen knagen maar wat graag aan planten en maken geen onderscheid tussen goed en slecht.
Narcissen, krokussen, hyacinten en sneeuwklokjes zijn al bij een kleine hoeveelheid schadelijk als uw konijn ervan eet. Symptomen van vergiftiging zijn bijvoorbeeld diarree, koorts, toevallen en kortademigheid. In het ergste geval kan een vergiftiging tot de dood leiden.

Hoeveel honden wonen er in Nederland

In nederland hebben we ongeveer 1.7 miljoen honden, ongeveer 52% van de Nederlandse gezinnen heeft 1 of meer honden. Dit geeft veel plezier maar soms ook (gedrags)problemen. Er worden gelukkig ook veel honden uit het asiel gehaald maar helaas wordt ongeveer 20 % ook weer terug gebracht en dit heeft in 72 % van de gevallen met gedragsproblemen te maken.

Pinguïns zijn heel coole dieren met bijzondere eigenschappen

  • Pinguïns zijn vogels die niet kunnen vliegen
  • Ze kunnen hun hoofd 80 graden draaien.
  • Pinguïns kunnen heel goed zien onder water.
  • Als ze vis eten, eten ze altijd eerst het hoofd van de vis op.
  • Mannetjes en vrouwtjes broeden allebei op de eieren in het nest.
  • Hun vleugels hebben de vorm van peddels, waardoor ze fantastisch kunnen zwemmen en duiken.
  • Diezelfde vleugels zorgen er aan land voor dat ze zo waggelend lopen.
  • Pinguïns kunnen onder water slapen

Pagina's

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.

Abonneren op RSS - Weetjes