Haarballen bij konijnen

Konijnen verharen meerdere keren per jaar.
De overtollige haren zal uw konijn zelf uit zijn vacht plukken en likken. Normaal gesproken kunnen enkele haren door de darmen verteerd worden en komen ze via de keutel naar buiten. Maar als uw konijn zeer veel haren uit zijn vacht plukt, dan kunnen de darmen dat niet aan. De haarbal die dan ontstaat kan leiden tot een verstopping. De medische term daarvoor is trichobezoar. De verstopping kan levensbedreigend voor uw konijn zijn. Uw konijn produceert geen of veel minder keutels en zal minder gaan eten doordat zijn buik pijn doet.

Tijdens een ruiperiode is het goed om uw konijn te kammen. Met natte handen uw konijn aaien kan ook al veel losse haren verwijderen. Veel lichaamsbeweging en voldoende hooi eten zorgen ervoor dat de ingeslikte haren, het lichaam via de ontlasting verlaten.

Als uw konijn niet meer eet of keutelt, moet u contact met de kliniek opnemen. Met medicatie, dwangvoeren en buik massage kan het lukken om de haarbal weer kwijt te raken. De therapie moet vol gehouden worden totdat er weer ontlasting geproduceerd wordt. Het dwangvoeren moet doorgaan totdat uw konijn zelf weer eet.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.