Wie past bij wie?

Konijnen hebben minimaal het gezelschap van een soortgenoot nodig. Maar ze zijn best kieskeurig als het aankomt op de partnerkeuze. Sommige combinaties verlopen meestal heel harmonieus, andere werken volstrekt niet – vooral als 'de groep' uit slechts twee dieren bestaat.
Het maakt niet uit of je een vriendje voor je dier zoekt of dat je meteen twee dieren tegelijk in huis haalt: karakter en geslacht zijn doorslaggevend. Vooral bij jonge dieren geldt dat de problemen vaak pas beginnen als zij geslachtsrijp zijn. Hou je dieren daarom scherp in de gaten.

Twee ongecastreerde voedsters

Twee ongecastreerde voedsters vormen een slechte combinatie. Zodra ze geslachtsrijp worden, volgt er een bittere strijd om de rangorde, of de vrouwtjes nu aan elkaar verwant zijn of niet. Vaak moeten de dieren dan uit elkaar gehaald worden.

Een ongecastreerd koppel

Een ongecastreerd koppel is niet geschikt, behalve om mee te fokken, omdat er om de zoveel weken met nakomelingen rekening gehouden moet worden. Het is echter onverantwoordelijk om dit te doen, met zoveel konijnen in asielen en opvangcentra die nog een thuis zoeken.

Een gecastreerd koppel

Een gecastreerd koppel is over het algemeen een mooie combinatie, die vrijwel altijd goed gaat.

Een gecastreerde rammelaar met een ongecastreerde voedster

Een gecastreerde rammelaar met een ongecastreerde voedster is ook een zeer goede combinatie. Ideaal is het als de rammelaar iets ouder is dan de voedster.

Gecastreerde voedster en ongecastreerde rammelaar

Niet aan te bevelen: een gecastreerde voedster wordt door een ongecastreerde rammelaar voortdurend belaagd en lastiggevallen.

Twee ongecastreerde rammelaars

Twee ongecastreerde rammelaars zijn ook geen goede combinatie. Ze zullen, net als twee voedsters, constant knokken, wat rampzalig kan aflopen.

Vroeg gecastreerd

Zijn de rammelaars vroeg gecastreerd, dus nog voor hun geslachtsrijpheid, dan kan deze combinatie goed verlopen. Maar alleen als de twee qua karakter goed bij elkaar passen en er geen sprake is van twee zeer dominante rammelaars.

Info

Wie meer dan twee konijnen samen wil houden, moet op een extra aantal zaken letten:

  • Een even aantal dieren leeft meestal vrediger samen dan een oneven aantal dieren.
  • Drie dieren is geen goed aantal omdat er vrijwel altijd een konijn wordt buitengesloten.
  • Hoe meer ruimte de konijnen hebben, hoe minder conflicten er zullen ontstaan.
  • Hoe meer vrouwtjes er in een groep leven, des te meer kans op conflicten zal er zijn.

 

meerdere konijnen

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.