Bijtwonden bij honden

Een hond kan zijn gebit gebruiken als wapen. In het wild scheuren honden stukken spierweefsel af, waardoor grote wonden ontstaan. Zo kunnen ook lelijke wonden ontstaan na een vechtpartij. Gebitten bevatten altijd bacteriën, waardoor een geïnfecteerde wond ontstaat.

Hoe ernstig is de bijtwond?

Door de telefoon is niet goed te beoordelen hoe ernstig een bijtwond is. Soms is alleen een klein bijtwondje te zien, terwijl er toch een groot stuk huid los is gekomen van onderliggend weefsel, en soms lijkt er door de aanwezigheid van veel bloed grote schade te zijn terwijl dit ontzettend mee kan vallen. Een bezoek aan de dierenarts die de wond goed kan beoordelen is altijd aan te raden. Wanneer er een bloedvaatje wordt geraakt, kan de wond erg bloeden, maar is de kans op ontsteking ook groter door de verstoorde bloedtoevoer.

Wat kunt u zelf al doen aan een bijtwond.

Thuis kunt u al een hoop zelf doen. Controleer uw hond op wonden, verwijder rondom de vuile haren en reinig de wond. Wanneer de wond niet door de huid heen gaat, maar slechts een oppervlakkig schaafwondje is, dan hoeft u niet naar de dierenarts.
In sommige gevallen dient direct een dierenarts bezocht te worden, bijvoorbeeld als de wond erg bloedt, de hond benauwd is, erg veel pijn heeft, er een wond aan het ooglid zit of bij grote verwondingen. Bij twijfel kunt u het beste contact opnemen met een dierenkliniek. 

Wat doet de dierenarts?

Bij een bezoek aan de dierenarts wordt de hond volledig nagekeken. Het kan immers zo zijn dat door de beet ernstigere schade aanwezig is dan alleen een huidwond. Zo kan een beet tot in de borst- of buikholte doordringen, met alle gevolgen van dien. De dierenarts voert een algemeen onderzoek uit. Vervolgens kijkt hij de gehele huid na op de aanwezigheid van wonden. De haren rond de wond worden weggeknipt, en de wond wordt gereinigd. Met een steriele sonde wordt gekeken of er onder de huid een ruimte is ontstaan. Daarna wordt de wond en de ontstane ruimte gespoeld met betadine-oplossing. Doel is om zoveel mogelijk vuil en bacteriën weg te spoelen, om de kans op infectie te voorkomen.
Wanneer de wond klein is, zal kunnen worden volstaan met spoelen en antibiotica. Thuis is het belangrijk de wond open en schoon te houden. Wanneer het wondje dicht gaat, en er toch een infectie aanwezig is, kan het zijn dat deze opgesloten wordt.

Kan de bijtwond gehecht worden?

In geval van een grotere wond is sluiten van de wond vaak nodig. Wanneer de wondranden vers zijn (maximaal 6 uur oud), kan worden volstaan met het plaatsen van huidnietjes. Bij grote holtes onder de huid wordt soms een drain aangelegd. Het doel van de drain is om (geïnfecteerd) wondvocht af te voeren. De drain wordt verwijderd op het moment dat de drain niet meer productief is, dus geen wondvocht meer afvoert.
Wanneer de wond reeds ouder is, zullen de wondranden opgefrist moeten worden. Dit houdt in het oude weefsel verwijderen om zo weer frisse wondranden te creëren, aangezien er anders slechte wondheling optreedt. Het opfrissen van wondranden gebeurt onder narcose.

Een ontstoken wond herkent u aan pijn, warmte, pus en zwelling. Soms is de hond er ook ziek van en heeft koorts.

 

bijtwond-hond

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.