Zwangerschapsverlof

Onze assistente en hondentrimster Jelske Okx is van juli tot en met oktober met zwangerschapsverlof.
Jorien Hubers zal in die periode ons team komen versterken.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.