Baby Luke

Onze praktijkmanager Patricia Zandbergen is bevallen van een zoontje, genaamd Luke!

Moeder en zoon maken het goed.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.